STEMMEN VÓÓR VRIJ WAPENBEZIT

De voorstanders van wapenbezit voor burgers bedienen zich van verschillende argumenten.

Minder gewonden ,,De vraag is: Waarom zouden handwapens verboden moeten worden? [..] Burgers profiteren van handwapens op dezelfde manier als politici dat doen: handwapens zijn gemakkelijk bij zich te dragen, en het zijn effectieve verdedigingsmiddelen. Ze worden vaker gebruikt voor bescherming dan voor geweldsdelicten. [..] Onderzoek toont aan dat mensen die een vuurwapen gebruiken ter verdediging, minder kans lopen gewond te raken tijdens een gewelddadige aanval dan mensen die andere of helemaal geen verdedigingsmiddelen gebruiken.''

Verklaring op de website van de National Rifle Association (NRA). Streeft via haar lobby-afdeling het Institute voor Legislative Action (ILA) naar uitbreiding/behoud van het recht van Amerikaanse burgers een wapen te kopen, te bezitten en te dragen.

Vrijheid ,,Wat velen niet begrijpen is dat de wapenkwestie niet alleen over wapens gaat. Het gaat ook over waarden. Het gaat ook over prioriteiten stellen. Het gaat over individuele vrijheid. Het gaat over vertrouwen. [..] De toekomst van de wereld ligt in de gezichten van die lachende en de vrijheid vierende kinderen in de straten van Kandahar. Onze toekomst ligt in de ogen van onze kleinkinderen [..] De toekomst zit in de zekere blik van een jonge schutter en de verbazing van een jongen op zijn eerste jacht in de bossen.''

Senator Zell Miller (Democraat), fervent voorstander van vrij wapenbezit in de VS, in een speech in april 2002.

Preventief ,,Ik kom uit de anarchistische/klassiek liberale hoek en ben tegen elke vorm van overheidsbemoeienis, dus ook wat wapenbezit betreft. Het huidige beleid is het paard achter de wagen spannen: criminelen worden sterker en slachtoffers zwakker. Gekken en criminelen komen namelijk toch wel aan een wapen, terwijl het mensen zonder kwaad in de zin bijna onmogelijk wordt gemaakt zich met dit middel te verdedigen. Maar recht op zelfverdediging is niet mijn primaire argument voor vrij wapenbezit. Mij gaat het erom dat je met dat laatste de rekensom verandert die criminelen maken: `Ik heb een wapen en mijn slachtoffer niet, dus win ik.' Die ongelijkheid moeten we veranderen, dat werkt preventief. In staten in de VS waar verborgen wapenbezit is toegestaan, komen bijvoorbeeld minder verkrachtingen voor. Met strenge wetten ren je hoe dan ook achter de feiten aan: criminelen houden zich niet aan de wet, dat is de definitie van hun bestaan. Dus in feite maak je regels voor precies die mensen die zich er toch niet aan houden en beperk je anderen in hun rechten.''

David Dylan (30) is schrijver en mede-initiatiefnemer van de anarchistische/ klassiek liberale site Verantwoordelijke Volwassenen (www.xs4all.nl/~ nobeard/vv).

Tirannie voorkomen ,,De Libertarische Partij staat voor het recht van ieder mens te beschikken over zijn eigen lichaam en de vruchten van zijn arbeid. Hieruit volgt het non-agressieprincipe: initiatief nemen tot geweld mag niet, maar ieder heeft wel recht op (zelf)verdediging. Dit zou ook voor de overheid moeten gelden. De overheid initieert echter wel degelijk geweld. Bijvoorbeeld: als je belasting een schending van het recht op de vruchten van je arbeid ontduikt, komen uiteindelijk gewapende mannen aan de deur om je te ontvoeren en je van je vrijheid te beroven. Dit is ook de methode van de maffia. Belasting is gelegaliseerde roof. Wij zijn voor absolute individuele vrijheid. Zowel economische vrijheid (vrije markt, vrijhandel), als persoonlijke vrijheid (vrijheid van meningsuiting, vrije drugs, vrije immigratie, vrijheid van slavernij, en dus ook vrij wapenbezit). Iemand die van zijn meester geen wapen mag bezitten, is in zekere zin een slaaf. Het verbod op wapenbezit druist in tegen onze ideeën over zelfbeschikking en gelijke rechten. De staat ontwapent bovendien alleen onschuldige burgers, immers: misdadigers houden zich niet aan de wet. Vrij wapenbezit heeft twee belangrijke voordelen: het voorkomt criminaliteit) en het kan tirannie voorkomen. In Zwitserland heeft elke gezonde man tussen de twintig en de vijftig een automatisch wapen in huis. De criminaliteit is er erg laag, en het land is nog nooit aangevallen, zelfs niet door de nazi's. Dat geeft te denken. Voorzichtige schattingen zeggen dat er in de 20ste eeuw zo'n 56 miljoen burgers zijn vermoord door overheden, meestal hun eigen overheid. In al deze gevallen hebben deze overheden het recht op vrij wapenbezit afgeschaft alvorens over te gaan tot volkerenmoord. Hoe ver zou de holocaust gegaan zijn als de joden hadden kunnen terugschieten?''

Toine Manders (33) is juridisch adviseur bij het Haags Juristen College, bekend van zaken omtrent dienstplicht- en belastingontwijking, en is tevens voorzitter van de Libertarische Partij.

Klanten beschermen ,,Mijn nekharen gaan rechtovereind staan als ik hoor dat een middenstander wordt vervolgd wegens zogenaamde mishandeling van een overvaller. Dat is de omgekeerde wereld. Als ik nu zou moeten kiezen en geen gezin zou hebben, zou ik bij wijze van spreken overwegen crimineel te worden, in plaats van bedrijfsleider van een snackbar. Met één overvalletje heb je je maandloon binnen en wat let je? De meeste middenstanders houden zich keurig aan de wet en hebben geen slag- of vuurwapens achter de toonbank. Over mijn eigen `beleid' laat ik me niet uit. Wel is onze zaak de afgelopen anderhalf jaar drie maal overvallen onder bedreiging van een steekwapen. De maat is nu vol. Het gaat me niet eens om het geld, want daar kom ik wel overheen, maar om mijn klanten. Die lopen meer gevaar dan ik, want ík sta nog veilig achter een hoge balie. Ik vind niet dat iedereen een wapen zou mogen hebben, maar bepaalde dienende beroepsgroepen zouden vrijstelling moeten krijgen, zoals horeca-ondernemers. Die moeten hun klanten kunnen beschermen met alle middelen die er zijn, zonder kans te lopen op vervolging.''

Ton van Eck (43) is bedrijfsleider in een snackbar.

,,Ik ben niet voor geweld, maar wél voor het recht jezelf en je bezit te verdedigen. Die twee dingen halen mensen vaak door elkaar. Mijn tweede argument voor een vrijere wapenwet is dat criminaliteit mijns inziens juist wordt gevoed door een verbod. Om diezelfde reden ben ik ook voor legalisering van bijvoorbeeld drugs. Maar: voorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning zouden een blanco strafblad en het met goed gevolg afleggen van een schietexamen moeten zijn. Het is moeilijk je mening over dit onderwerp te geven, omdat anderen vaak emotioneel en niet rationeel reageren. `Als een kind een wapen op de koffietafel van zijn ouders vindt, dan gebeuren er ongelukken', hoor je vaak. Maar de oorzaak van dat ongeluk zit niet in dat wapen, maar in de onverantwoordelijkheid van de ouders. Die moeten net zo goed schoonmaakmiddelen en medicijnen buiten bereik van kleine kinderen bewaren.''

Laura Buit (22), telefoniste/receptioniste en tot voor kort lid van een schietvereniging.