STELLINGEN

De introductie van de mobiele telefoon heeft bijgedragen aan de normvervaging in onze maatschappij. D.P. Molenaar, TU Delft

Zoals het lezen van een slecht boek kan helpen om echte literatuur te leren waarderen is het bestaan van commerciële televisie van onschatbare betekenis voor de publieke omroep. J.A. de Priester, Universiteit Maastricht

Mensen zijn geen, en horen niet behandeld te worden als `business objects'. Mohammad Abolhassani, TU Delft

Er zijn globaal gesproken twee typen mensen te onderscheiden: de een vindt dat ieder probleem een keuze is; de ander vindt iedere keuze een probleem. Mw. J.A. Wiggers, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het bestaande, ergonomisch gebrekkige ontwerp van veel muziekinstrumenten verdient meer aandacht, omdat langdurig musiceren te vaak leidt tot lichamelijk ongemak. Anneke Martin, Wageningen Universiteit

Extra rijstroken maken files voornamelijk breder. Mw. A.C.J.W. Janssens, Erasmus Universiteit Rotterdam

Zowel kunst als wetenschap bevindt zich op de rand van het maatschappelijk nut. Maar aangezien kunst geen macht is, en over kennis valt te twisten, kan je met nutteloze kennis je brood verdienen en met kunst nagenoeg niet. Martijs Johannes Jonker, Wageningen Universiteit

Het notenschrift is vriend en vijand van de musicus. S.J.H. Meijers, TU Delft