ONDERZOEK

Een overzicht van recent onderzoek naar vuurwapengebruik in Nederland:

Vuurwapencriminaliteit op basis van het Vuurwapen- datasysteem in 2001

Overzicht van de landelijke vuurwapencriminaliteit op basis van het vuurwapendatasysteem dat in 1999 als pilot in vijf regio's van start ging en waarin inbeslagnames en vuurwapenincidenten worden vastgelegd (KLPD, 2002).

Vuurwapens gezocht Onderzoek naar illegaal wapenbezit, -gebruik en -handel in Nederland tussen 1998 en 2000. Uit het onderzoek blijkt dat verreweg het grootste aantal vuurwapenincidenten in Amsterdam-Amstelland plaatsvindt, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord (IVA Tilburg, 2002).

De vuurwapengedeti- neerde aan het woord Daderonderzoek naar de achtergronden en motieven van vuurwapenbezit, vuurwapengebruik en vuurwapenhandel. Door middel van diepte-interviews worden 32 gedetineerden aan het woord gelaten die vastzitten wegens een vuurwapendelict. Vijftien zijn geboren en getogen Nederlanders, de rest is van buitenlandse komaf (ES&E, 2002).

Smokkel van wapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van wapensmokkel. Belangrijkste conclusie van het rapport: een toenemend aantal handvuurwapens uit Bulgarije, Tsjechië, Albanië, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Servië en het voormalige Joegoslavië wordt ons land binnengesmokkeld (IVA Tilburg, 2002).