MAATREGELEN

In Nederland circuleren naar schatting 75.000 tot 80.000 illegale vuurwapens. Dit bleek uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie. De overheid probeert illegaal wapenbezit te lijf te gaan. Een overzicht van maatregelen.

Strafverhoging Mensen die verboden handelingen met wapens en munitie plegen, kunnen straffen krijgen die variëren van geldboetes tot gevangenisstraf. Sinds november 2000 is de strafmaat voor verboden wapenbezit en -handel verhoogd. De maximumstraf voor verboden wapenbezit ging omhoog van negen maanden naar vier jaar. De strafmaat voor verboden wapenhandel is sinds 2000 acht jaar. Voor die tijd kon een illegale wapenhandelaar slechts vier jaar zitten voor zijn praktijken. Verreweg de meeste vergrijpen met illegale wapens en munitie worden door het openbaar ministerie aangemerkt als misdrijf. Dat betekent onder meer dat ook een poging tot het desbetreffende vergrijp strafbaar is.

Landelijke inleveracties Eind 1999 startte de inlevercampagne `Heb 't lef. Wapens weg'. Bezitters van verboden slag- of steekwapens konden tijdens deze campagne gedurende anderhalve week verboden wapens anoniem en zonder strafvervolging inleveren bij de politie. De actie leverde 13.826 wapens op, voornamelijk stiletto's, vlindermessen en boksbeugels. Hoewel de actie alleen gold voor slag- en steekwapens, werden er ook ongeveer 2.000 vuurwapens ingeleverd.

De toenmalige minister van Justitie, Korthals, sprak van een groot succes. Daarom werd het jaar daarop weer een inleveractie gehouden, ditmaal voor vuurwapens. De campagne droeg de titel `Vuurwapens: Doe ze weg of ze doen je wat', en werd ondersteund door reclamespotjes op radio en televisie. Deze actie leverde in totaal 1.871 scherpschietende vuurwapens, zoals pistolen, revolvers en geweren, op. Daarnaast werden 950 gas- en alarmpistolen ingeleverd, 63 explosieven, 236 imitatievuurwapens, 829 lucht-, gas- en veerdrukwapens en 113.464 stuks munitie. De inleveractie had tot doel illegale wapens uit de roulatie te halen. Alle ingeleverde wapens werden onderzocht op mogelijke betrokkenheid bij schietincidenten. Daarna werden ze vernietigd door de divisie Logistiek van het Korps Landelijke Politiediensten in Apeldoorn.

Momenteel ontwikkelt het ministerie van Justitie plannen om weer een inleveractie te houden. Ditmaal gaat het om een actie ten aanzien van imitatiewapens. Vooral vanuit vakantielanden zoals Spanje en Italië worden veel imitatiewapens naar Nederland gesmokkeld. Daarom wil justitie deze zomer de grenzen scherper controleren op de smokkel van imitatiewapens. Wie een imitatiewapen op zak heeft, wordt beboet. Daarnaast wil justitie de eigenaren van imitatiewapens de mogelijkheid geven hun wapens af te geven bij de politie.

Detectiepoortjes Scholen en horecagelegenheden kunnen zelf illegaal wapenbezit te lijf gaan door detectiepoortjes te plaatsen. Wanneer een bezoeker van een school of horecagelegenheid met een wapen bij zich door een detectiepoortje loopt, geeft het poortje een signaal af. In Nederland zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, weinig scholen met detectiepoortjes. De horeca maakt er wel veelvuldig gebruik van. Eigenaren van horecagelegenheden zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun bezoekers, en hebben daarom veelal portiers in dienst en zij plaatsen ook detectiepoortjes. Het plaatsen van deze poortjes wordt gezien als een individueel initiatief, en wordt niet vergoed door de overheid. Wel werken horecagelegenheden vaak samen met de plaatselijke politie. Wanneer een wapen wordt opgespoord door een detectiepoortje, moet de politie optreden tegen de wapenbezitter. Vooral steekwapens worden regelmatig opgespoord met behulp van de poortjes.

    • Lisette Douma