Huisvuilkippen

In verband met de vogelpest moet hobbypluimvee levend in kratten langs de weg worden gezet. Een misselijkmakende maatregel, afkomstig van ontoerekenings- vatbare ambtenaren.

Ondanks het feit dat mijn vader altijd zei: ,,Politie is goed, maar zet je er een k achter dan is het vuiligheid'', heb ik altijd vertrouwen gehad in de overheid. Ik dacht: `Natuurlijk, politici, dat zijn onnozele halzen, als ze iets in hun mars hadden, zouden ze een echt vak hebben geleerd.' Maar tegelijk ging ik ervan uit dat ze door deskundigen geadviseerd werden.

Tót 1986. Toen, na de ramp van Tsjernobyl, vaardigde de Nederlandse regering een graasverbod uit. De koeien, net van stal, moesten weer van het land af. Veehouders die het verbod negeerden kregen een fikse boete. In Duitsland gold geen graasverbod. Dus in de grensstreek werden Nederlandse veehouders beboet, die 500 meter verderop de Duitse koeien van hun buren vrolijk zagen grazen. Dat graasverbod was slaande waanzin. Net als het toenmalige advies om geen spinazie meer te eten. Spa-water was radioactiever dan welk Nederlands gras ook en mocht gewoon verkocht worden. En wie in de zon ging zitten werd aan meer straling blootgesteld dan wanneer hij of zij een bordje spinazie verorberde.

Met het graasverbod en het spinazieadvies wilde de overheid alleen maar laten zien dat men pal stond, maatregelen nam. Het deed er niets toe dat die maatregelen van elk gezond verstand gespeend waren, het ging er domweg om dat er sowieso bestuurskracht werd getoond.

Mijn overheidsvertrouwen is toen zó geschokt, dat ik me niet kon voorstellen nog eens steil achterover te zullen slaan van verbazing over de verbijsterende stupiditeit van weer een nieuwe regeringsmaatregel. Dat de overheid, in het kader van haar niets ontziende moordzucht ons, na de dood van miljoenen varkens en honderdduizenden koeien en schapen, nu ook met een weergaloze kippenholocaust heeft verrast, was te voorzien. Dat Veermans gewillige beulen daarbij ook pluimvee van zogenoemde hobbyboeren massaal over de kling zouden jagen – kortzichtig en stupide, gelet op het feit dat wilde zwanen, wilde ganzen en wilde eenden, die duizendmaal mobieler zijn dan het hobbypluimvee, het virus ook kunnen overbrengen – verbaast me ook niets. Want op het ministerie van Landbouw blinkt sinds lang de moordzucht in aller ogen.

Maar dat men daarbij de maatregel uitvaardigt dat je je pluimvee levend in kratten aan de kant van de weg moet zetten, zodat een en ander gemakkelijk opgehaald en vernietigd kan worden – ik kon het aanvankelijk nauwelijks geloven. De overheid verlangt van de hobbyhouders dat ze hun eigen dierbare kippen doodgemoedereerd als levend huisvuil op het trottoir dumpen. Bij mij lopen ook vier kloeke hoenders. Ik ben heel erg gesteld op die beestjes. Ik zou er toch niet aan moeten denken dat ik ze in een kratje als huisvuil vooraan mijn pad zou moeten zetten. Ik zou het ook zonder meer verdommen. Overigens is het, gelet op besmettelijkheid van het virus, volstrekt onverantwoord kippen die het virus misschien dragen aan de kant van de weg te zetten. Wel dé manier om het virus snel naar alle windstreken te verspreiden.

Wie zou zoiets nu bedacht hebben ? Zulke lui zijn volstrekt ontoerekeningsvatbaar. Dus tbs met dwangverpleging.

Denk erom, beste mensen, dat het hierbij niet zal blijven als we verzuimen om met man en macht tegen deze misselijkmakende maatregel te protesteren. Er zijn zeer besmettelijke dierziekten waarbij ook honden en katten het virus kunnen overbrengen. Als zo'n ziekte uitbreekt – en dat gebeurt vroeg of laat onherroepelijk – zullen de tbs'ers op het ministerie van Landbouw verordonneren dat de zogenoemde gezelschapsdieren moeten worden `geruimd'. Dan moet je je poesje of je hondje in een kratje als huisvuil vooraan de weg zetten.