`Honderden klanten van KPN weggekaapt'

Telecombedrijf KPN heeft ,,honderden klachten' ontvangen van abonnees die zeggen dat ze zijn `gekaapt' door andere telecombedrijven. De KPN-klanten worden door onbekenden als abonnee aangemeld bij zogenoemde `carrier-pre-select-bedrijven', vooral bij de bedrijven Pretium en Euphony. Hun telefoonkosten worden vervolgens geïnd via automatische incasso, zonder dat ze daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven.

De aanmelding gebeurt via de website van de nieuwe telecombedrijven, waar gevraagd wordt om persoonsgegevens, het telefoonnummer en een bankrekeningnummer. Bij de aanmelding wordt ook gevraagd om toestemming voor automatische incasso. ,,Ik kwam er pas deze maand, bij het nakijken van mijn KPN-facturen, achter dat ik al sinds oktober bel via Pretium', vertelt M. Blokzijl, een van de gekaapte klanten. ,,Dat was een complete verrassing. Bij Pretium vertelden ze dat ik was aangemeld via hun website. Wat me nog meer verbaasde was dat er automatisch geld werd afgeschreven. Volgens mijn bank is dat niet toegestaan en is voor automatische incasso een handtekening op papier nodig.'

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het inderdaad niet toegestaan om zonder een handtekening via internet een machtiging te verlenen voor automatische incasso. Machtigingen via internet mogen alleen in uitzonderlijke gevallen, zegt G. Boudewijn, secretaris betalingsverkeer van de NVB. ,,Het mag alleen bij trouwe klanten die al jarenlang vaste klant zijn, bijvoorbeeld bij een postorderbedrijf.' Voor schriftelijke en telefonische machtigingen zijn er al eenduidige regels, maar volgens Boudewijn ,,piekeren' de banken nog over hoe machtigingen via internet goed geregeld kunnen worden.

Pretium Telecom is een zogenoemd `carrier-pre-select'-bedrijf dat goedkope beltarieven heeft. Carrier-select telefoonbedrijven ontstonden na de liberalisering van de telefoonmarkt en moeten op het vaste net concurreren met marktleider KPN. De belangrijkste bedrijven zijn in dit verband Tele2 en OneTel.

KPN-abonnee Blokzijl kreeg na het `aanmelden' een welkomstpakket van Pretium. ,,Maar dat zag er uit als een reclamefolder en die heb ik ongelezen weggegooid.' Blokzijl, die een internetbedrijf heeft, vermoedt dat degene die hem heeft aangemeld zijn persoonsgegevens en bankrekeningnummer van zijn website heeft geplukt.

Pretium kon niet zeggen wie Blokzijl heeft aangemeld. Het andere bedrijf waar klachten over zijn, Euphony, werkte voor het werven van nieuwe klanten met `consultants'. Bij elke nieuwe aanmelding krijgt deze consultant een bonus. Eén consultant meldde abonnees aan die daar geen toestemming voor hadden gegeven, zegt een woordvoerder van Euphony. Toen dat uitkwam, is deze consultant ontslagen.

Een woordvoerder van Opta, de toezichthouder op de telecomsector, is verbaasd over de genoemde aantallen van KPN. Volgens de Opta zijn er minder klachten van bellers sinds de Opta een gedragscode heeft opgesteld die het kapen van abonnees door dit soort bedrijven moest tegengaan. De code bepaalt dat de Opta steeksproefgewijs abonnees kan bellen om te controleren of zij toestemming hebben verleend aan hun abonnementswisseling. Ook moeten de bedrijven een wilsuiting van de nieuwe abonnee kunnen overhandigen.

De directeur van Pretium, H. Nyks, stelt dat zijn bedrijf volgens de gedragscode van de Opta werkt en noemt de klacht van Blokzijl ,,een incident'. Hij zegt dat het de enige klacht was die is binnengekomen. ,,We hebben er ook helemaal geen baat bij dit te doen.' ,,Pertinent onjuist' is volgens hem dan ook de melding van KPN van `honderden klachten'.

,,Bij een overleg van KPN met de carrier-select-bedrijven in oktober meldde KPN slechts dertien klachten van bellers die onterecht waren aangemeld. KPN is op onheuse wijze bezig zichzelf en carrier-select bedrijven in diskrediet te brengen.'

Gerectificeerd

ROTTERDAM, 4 JUNI.

`Wegkapen klanten KPN'

In het economiekatern is op zaterdag 17 mei 2003 gepubliceerd, dat KPN `honderden klachten' heeft ontvangen van KPN-abonnees die tegen hun wil zouden zijn `gekaapt' door andere telecombedrijven, vooral Pretium Telecom. Dit blijkt onjuist. KPN heeft laten weten dat van de ontvangen klachten slechts een zeer klein aantal is terug te voeren op Pretium en dat de juistheid van die klachten nog niet is onderzocht.