Het ABP is paternalistisch!

Ik ben een 46-jarige vrouwelijke ambtenaar. Mijn ergernis over het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (voor overheid en onderwijs) neemt toe. Zij nemen mij niet serieus. Neem hun blaadje. Op de foto's staan alleen sleutelfiguren van het ABP, die de lezers vertellen hoeveel winst het ABP voor ons binnen weet te slepen, alsof niemand een krant leest. Verder een verdwaalde foto van een blije oude man en zijn vrouw die bewonderend naar hem opkijkt. Het ABP is een paternalistische instelling. Op zichzelf gericht, zelfvoldaan en ondemocratisch. Ik betwijfel of het zo efficiënt functioneert als het beweert. Ik geloof dat het ABP meer dan gemiddeld op aandelen heeft verloren. Verder wil ik inspraak, zodat het fonds op de aandeelhoudersvergadering van bijvoorbeeld Koninklijke Olie niet instemt met de hoge lonen voor de top.

(A. le M.)

Het ABP moet er voor zorgen dat u levenslang het pensioen ontvangt waar u recht op heeft. De rest is toch bijzaak? U heeft gemiddeld nog veertig jaar voor de boeg. Voor zo'n lange periode maakt het niet uit of de aandelen tijdelijk minder opleveren dan die van andere instellingen. Het gaat erom dat uw fonds het rendement haalt om u en uw mededeelnemers uit te kunnen (blijven) betalen, en niet of ze in een jaar beter of slechter zijn dan andere fondsen. Het is geen beurswedstrijd.

Het ABP heeft 2,2 miljoen (!) deelnemers. Dan moet je wel een beetje paternalistisch zijn, anders kan je de zaken niet in de hand houden.

Wanneer u kijkt op de website www.abp.nl (en niet in dat blaadje) ziet u wat het ABP doet, publiceert, hoe het georganiseerd is en verantwoording aflegt. Daaruit blijkt dat u als werknemer vertegenwoordigd bent in de Raad van Advies. Misschien iets voor u om daar zitting in te nemen?

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/hiele