Geen mega-opslag ING

Het voornemen om het salaris van topmanagers bij ING in drie jaar met 60 procent te verhogen is van de baan. Mede als gevolg van de maatschappelijke onrust na het bekendworden van de plannen kijkt het financiële concern nu naar alternatieven. Dit heeft commissaris J. Stekelenburg van ING gisteren verklaard in het tv-programma Barend & Van Dorp. Volgens Stekelenburg heeft ook medecommissaris en voormalig premier Kok zich tegen het voornemen gekeerd. ,,Die stijging van 60 procent komt er zeker niet. We gaan nu met vertegenwoordigers als de centrale ondernemingsraad kijken welke alternatieven er zijn.''

In april maakte president-commissaris C. Herkströter bekend dat volgens een extern onderzoek de top van ING 40 procent minder verdient dan collega's van vergelijkbare bedrijven.

Om gelijke tred te houden zou voor de komende drie jaar een stijging van 60 procent nodig zijn. ,,Waarom zo'n maatregel pas wordt genomen wanneer er zoveel discussie ontstaat, weet ik ook niet'', zegt Stekelenburg die wegens ziekte uit de roulatie is geweest.