EU torpedeert overnamerichtlijn

Europese ondernemingen behouden vrijwel zeker de mogelijkheid zich tegen vijandige overnames te beschermen. Veel EU-lidstaten verzetten zich tegen een omstreden ontwerp-richtlijn van Eurocommissaris Bolkestein, die vijandige overnames wil vergemakkelijken en zo de efficiëntie van de economie wil opvoeren.

Topdiplomaten van de EU-lidstaten bespraken volgens goed ingelichte kringen gisteren al een Portugees compromisvoorstel, dat het aan het ondernemingen zelf overlaat te kiezen voor een `open' regime dat vijandige overnames vergemakkelijkt. De redenering is dat ondernemingen met een open regime door de markt worden beloond met een hogere beurskoers, wat de keuze voor dat systeem kan stimuleren. EU-ministers praten er maandag over.

Kern van Bolkesteins ontwerp-richtlijn is dat het ondernemingsbestuur voorafgaand aan de overname toestemming van een meerderheid van aandeelhouders nodig heeft om een beschermingsconstructie te activeren. Een overname-richtlijn is al vijftien jaar een twistpunt in de Europese Unie.

Ruim een jaar geleden sneuvelde een eerste voorstel van Bolkestein door verzet van met name Duitsland, dat vreest voor overnames van eigen ondernemingen. In het Europarlement staakten de stemmen. Punt van kritiek was dat Bolkestein sommige beschermingsconstructies intact liet, waaronder het in Scandinavië gebruikelijke meervoudig stemrecht voor bevoorrechte aandeelhouders. Hierdoor was er volgens critici geen `eerlijk' speelveld. Het is onduidelijk of het compromisvoorstel voor Bolkestein acceptabel is. Eerder dreigde hij zijn voorstel in te trekken als het teveel zou verwateren.