DNA VAN CRO MAGNONS VERSCHILT STERK VAN DAT VAN NEANDERTHALER

Twee anatomisch moderne Cro Magnon-mensen die ca. 23-25.000 jaar geleden leefden in Zuid-Italië zijn genetisch veel nauwer verwant aan moderne mensen dan aan Neanderthalers. Dit blijkt uit een analyse van fragmenten van het mitochondriaal DNA (mDNA) van dat Italiaanse genetici aan Homo sapiens-fossielen uit de Paglicci-grot in de provincie Foggia onttrOkken. De oude varianten verschillen ongeveer vier nucleotide-substituties van sterk gelijkende moderne varianten, maar ze verschillen maar liefst 22 tot 27 substituties van de vergelijkbare Neanderthalervarianten (Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) online 12 mei).

Het is voor het eerst dat DNA van zulke oude Cro Magnons is onderzocht. Volgens de onderzoekers is deze uitkomst in strijd met de hypothese dat er menging plaatsvond tussen Neanderthalers die tussen 200.000 en 28.000 jaar geleden in Europa leefden en anatomisch moderne mensen die ongeveer 40.000 jaar geleden in Europa verschenen en afkomstig waren uit Afrika. De onderzoekers waarschuwen wel dat het bij de analyse van de prehistorische DNA-statistiek om erg kleine getallen gaat, tot nu toe vier Neanderthalers en nu dus twee Cro Magnons.

Mithochondriaal DNA bevindt zich in de mithochondriën in de cel, niet in de kern zoals het chromosomaal DNA waarop zich vrijwel alle erfelijke informatie bevindt. Het mDNA is populair in genetisch stamboomonderzoek, onder meer omdat er relatief snel mutaties plaatsvinden. Ook is het gemakkelijker te identificeren in fossiele botten.

Tot nu toe zijn aan botten van vier Neanderthalers mDNA-monsters onttrokken, twee afkomstig uit het Duitse Neandertal zelf, (Cell, 11 juli 1997 en PNAS 1 oktober 2002) een uit de Vindija-grot in Kroatië (Nature Genetics oktober 2000), alle drie ongeveer 45.00 jaar oud, en een van een Neanderthal-baby uit de Mezmaiskaya-grot in de Kaukasus, ca. 29.000 jaar oud (Nature 30 maart 2002). Alle analyses wezen uit dat de gevonden Neanderthaler-varianten sterk verschillen van moderne. Onderling lijken de Neanderthalers wel op elkaar. Een van de kritiekpunten was dat dit DNA niet vergeleken zou moeten worden met DNA van de moderne Homo sapiens, maar met dat van Homo sapiens uit dezelfde tijd. Dat nu ook grote verschillen met oud Homo sapiens-mDNA zijn gevonden, verzwakt dat bezwaar.