Bedreigde Man 2

Met groeiende instemming heb ik het verhaal van Theo Richel en Joep Zander gelezen in NRC Handelsblad van 10 mei. Alles wat zij schrijven is waar, zo gebeurt het en zo zijn de mannen én de kinderen de dupe.

Het is een algemeen recht, ook door het Europese Hof vastgesteld en voorgeschreven, dat kinderen en hun niet-verzorgende ouder, in casu meestal de vader, omgang moeten hebben.

De moeder weet dat echter vaak te ontduiken, uit machtswellust, wraak, ingebeelde bedreiging? Zij kán dit ontduiken omdat ze de wet op haar hand heeft. Deze schrijft wel het omgangsrecht voor, maar geeft geen sancties op het niet nakomen daarvan. Daar wordt misbruik van gemaakt. Deze lacune in de wet moet verdwijnen.

Maak er haast mee, wetgever. Kinderen zijn snel volwassen, ook met een gefrustreerde jeugd door een geforceerd opgroeien met één ouder en ontzegging van de vaderlijke genegenheid. Dat kan desastreuze gevolgen hebben op crimineel, drugsverslaafd en psycho-verzorgend gebied.

Daar zit onze maatschappij niet op te wachten!