Toename stroomstoringen

Het aantal stroomstoringen is fors toegenomen in 2002. In totaal viel de elektriciteit vorig jaar 14.716 keer uit, een toename van 13 procent vergeleken met 2001. Dit heeft EnergieNed, de brancheorganisatie van energiebedrijven, gisteren bekendgemaakt.

De onbetrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening zorgt al enige tijd voor beroering. Staatssecretaris Wijn (EZ) zei eerder dit jaar dat hij de maatschappelijke onrust over stroomstoringen serieus neemt. De bewindsman dreigde de branche zelfs met uitstel van de liberalisering als energiebedrijven daarop onvoldoende voorbereid zijn.

Volgens EnergieNed-voorzitter A. Korff heeft de toename in storingen weinig te maken met verslechtering van de kwaliteit van het stroomnetwerk door de liberalisering. De stijging zou eerder te wijten zijn aan een betere registratie. In totaal zaten vorig jaar zo'n 2,4 miljoen huishoudens ongeveer een half uur zonder elektriciteit. De kans om getroffen te worden door een storing nam af, want in 2001 lag dit aantal nog op 3 miljoen.

De duur van de gemiddelde stroomstoring nam toe. Deze was vorig jaar 84 minuten, twee minuten langer dan in 2001. Volgens EnergieNed komt de toename door het meetellen van de zeer langdurige stroomstoringen, iets dat voorheen niet gebeurde. De jaarlijkse uitvalduur – het aantal minuten dat een klant jaarlijks gemiddeld geen stroom heeft – daalde licht, van 31 minuten in 2001 naar 28 minuten in 2002.

De toename kan het gevolg zijn van fusies in de sector, reorganisaties, verkeersdrukte en een andere indeling van de regio door energiebedrijven, aldus EnergieNed. Zo zijn bijvoorbeeld storingsmonteurs na fusies overgeplaatst naar andere afdelingen en zorgen herindelingen van regio's voor onbekendheid met het gebied waarin een storing plaatsheeft.

De stijging van het aantal storingen komt volgens EnergieNed door een betere registratie van de onderbrekingen. De meeste problemen kwamen door graafwerk. De grootste stroomstoring was op 6 december in Rotterdam, toen urenlang het openbare leven in de stad platlag. De op een na grootste stroomstoring in Amsterdam.