Steeds meer en ernstiger strafzaken

Het aantal nieuwe strafzaken is tussen 2001 en 2002 met 13 procent gestegen. Het aantal ernstige misdrijven nam relatief sterk toe. Het aantal zaken waarbij voorlopige hechtenis werd opgelegd, steeg met 3.200.

Negen procent van de opgepakte verdachten was betrokken bij drie of meer lopende onderzoeken.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2002 van het openbaar ministerie dat vanmiddag is gepresenteerd. De stijging is opmerkelijk, in de periode 1997-2001 was steeds sprake van een dalende instroom. De huidige instroom betreft vooral zaken als vernielingen, openbare orde-delicten-, gewelds-, vermogens-, en opiumwetdelicten en wegenverkeerswetmisdrijven.

Tegenover een stijging van zaken die bij het openbaar ministerie zijn aangebracht staat oplopende capaciteitsgebrek bij de rechtbank. Het percentage zogeheten 'zittingsgerede zaken', zaken die afgerond liggen te wachten op een zittingsdag, is bij de meervoudige strafkamer gestegen met 14 procent en bij de politierechter met 7 procent. Het aantal zittingsgerede zaken voor de kantonrechter steeg met 36 procent. Het totale zittingstekort voor de rechtbanken betreft 6000 strafzaken, 16.000 zaken lagen vorig jaar te wachten voor afhandeling door de kantonrechter.

Volgens een woordvoerder va het openbaar ministerie komt het daardoor in toenemende mate voor dat de `redelijke termijn' van afhandeling van een strafzaak wordt overschreden. Dat kan in de praktijk leiden tot niet-ontvankelijk verklaren van een zaak tijdens de zitting of aanzienlijke strafvermindering.

De opsporing van mensensmokkel bleef achter bij de doelstelling om 300 onderzoeken in te stellen in 2002. Het aantal bleef steken op 200. Het OM schrijft dat lagere aantal voor een deel toe aan de aandacht van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol voor bolletjesslikkers Dat heeft mogelijk geleid tot vermindering van mensensmokkel via die route. In de politiemonitor 2002 wordt aangegeven dat vorig jaar 14 onderzoeken naar mensenhandel in opdracht van de officier van justitie `op de plank zijn blijven liggen' wegens capaciteitsgebrek. In een aantal zaken was er wel voldoende bewijsmateriaal.

Vorig jaar waren er bij het openbaar ministerie 112.000 slachtoffers in 92.000 zaken ingeschreven. Aan 82.500 slachtoffers is een informatiebrief verzonden, 2.400 slachtoffers werden uitgenodigd voor een gesprek met de behandelende officier. Op een totaal van 433.180 strafzaken zijn 112.330 zaken afgedaan met een transactie, 221.610 zaken met een uitspraak van de rechter.