Rotterdam blijft eigenaar haven

De gemeente Rotterdam blijft voorlopig voor 100 procent aandeelhouder van het verzelfstandigde havenbedrijf. Andere overheden kunnen op termijn deelnemen, maar hebben daar nog geen concrete plannen voor, aldus het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHR) en de gemeente gisteren. De verzelfstandiging van het bedrijf in de N.V. Haven van Rotterdam moet 1 januari 2004 een feit zijn.