Ramsj

Jonathan I. Israel: The Dutch republic. Its rise, greatness, and fall, 1477-1806. Paperback, Clarendon Press 1998, van €40,80 voor €8,99. Scheltema Amsterdam

`Dit is een handboek van ongewone omvang en reikwijdte. De lezer voelt zich bladzijde na bladzijde vervuld van bewondering voor de breedte ervan, de analytische diepte en de vitaliteit van de verhaaltrant. Dit zal zonder twijfel voor ten minste één generatie de standaardtekst blijven', aldus E.H. Kossmann in deze krant over het magnum opus van de Engelse historicus Israël. Boek telt meer dan 1.200 pagina's, waarin een vrijwel compleet en samenhangend beeld wordt geschetst van de Nederlandse Republiek en de Gouden Eeuw, met aandacht onder meer voor religie, kunst, staatsinstellingen, sociale zorg, militaire zaken, wetenschap, techniek, etc. En dat voor maar negen euro.