Pas verschenen: Non fictie

Eric Wijnroks: Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640. Een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland, 440 blz. €36,–

Lucratief, maar niet zonder risico was de Nederlandse handel op Rusland. Het waren de Antwerpenaren die begonnen met de aanvoer van wollen stoffen, zuidvruchten en specerijen en die terugkeerden met bont en huiden, vlas, hennep, talk en was. Dit boek toont aan dat na de val van Antwerpen deze handel door dezelfde personen werd voortgezet, maar wel vanuit Amsterdam.