Pas verschenen

Frank Koenegracht: Vroege sneeuw Gedichten 1971-2003. De Bezige Bij, 198 blz. €25,-

Bundeling van alle gepubliceerde bundels van Frank Koenegracht, door de dichter herzien en aangevuld met nieuwe niet eerder gebundelde gedichten. Rudy Kousbroek schreef het nawoord. `Koenegrachts verzen zijn onvoorspelbaar', schreef Arie van den Berg, `en juist dat is zijn kracht. Hij haalt uit als je het allerminst verwacht' (Boeken, 07.01.00)