Partijen stemmen in met regeerakkoord

De fracties van CDA en D66 zijn vanmiddag definitief akkoord gegaan met het regeerakkoord voor een kabinet van CDA, VVD en D66. VVD-leider Zalm had gisteren al goedkeuring van zijn fractie gekregen.

Alledrie de fracties hebben gisteren nog enkele aanpassingen afgedwongen in het regeerakkoord. Bovenop de al gereserveerde 600 miljoen euro voor onderwijs komt nog eens 100 miljoen extra, de bijstand wordt iets versoepeld, voor de hervorming van het platteland komt meer geld en er wordt sneller begonnen met investeringen in openbaar vervoer en wegen.

Vannacht rond drie uur bereikten de onderhandelaars Balkenende (CDA), Zalm (VVD) en Dittrich (D66), na afloop van de laatste onderhandelingsronde die bijna twaalf uur duurde, al een definitief akkoord. De drie fracties hadden gistermiddag een aantal wijzigingsvoorstellen meegegeven aan de onderhandelaars. Met name D66 vond het onderhandelaarsakkoord zoals dat woensdagavond was gesloten nog niet acceptabel. De extra 100 miljoen voor onderwijs is er op verzoek van de democraten in gebracht.

De fracties van VVD en CDA wensten gisteren nog slechts kleine aanpassingen in het onderhandelaarsvoorstel dat toen voorlag. Die wensen zijn grotendeels ingewilligd. Het betrof onder meer de CDA-wensen om meer geld vrij te maken voor de herinrichting van het platteland en een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen tot vijf jaar. De VVD wilde dat investeringen in wegen en openbaar vervoer, gefinancierd door het zogenoemde Kwartje van Kok, al direct aan het begin van de kabinetsperiode zouden beginnen in plaats van pas over enkele jaren.

Zondag mogen de D66-leden zich op een congres in Rotterdam nog uitspreken over het akkoord. Dittrich zei gisteren dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn achterban met kabinetsdeelname zal instemmen. De afdeling van D66 in de stad Groningen verzet zich tegen het akkoord. Ook elders in het land klinkt kritiek. Deelname aan een rechts kabinet ligt moeilijk voor een deel van de achterban van D66, onder meer doordat het regeerakkoord tekort zou schieten in het milieu- en het sociale beleid.

Vanmiddag zijn de onderhandelaars voor de laatste keer aangeschoven bij de informateurs Hoekstra (CDA) en Korthals Altes (VVD), die het definitieve akkoord zouden presenteren. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het regeerakkoord en benoemt koningin Beatrix een of meer formateurs. De formateur zal volgende week gesprekken voeren met potentiële bewindslieden en een kabinet samenstellen. Naar verwachting staat het nieuwe kabinet op dinsdag 27 mei op het bordes, zo meldden ingewijden.

MINISTERS: pagina 2

WWW.NRC.NL: dossier formatie