Oud-ambtenaren OCenW vervolgd

Het openbaar ministerie vervolgt drie voormalige ambtenaren van het ministerie van Onderwijs wegens valsheid in geschrifte.

Volgens een brief die demissionair minister Van der Hoeven (Onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, hebben drie ambtenaren van de directie ICT in een zakelijk conflict met het bedrijf United Resources of Jamby destijds in handen van oud-deejay en internetondernemer Adam Curry facturen `valselijk' opgesteld en data veranderd.

De ambtenaren, onder wie de toenmalig directeur ICT van het ministerie, voerden in 2000 verschillende gesprekken met Jamby om de educatieve internetsite Kennisnet te ontwikkelen. Toenmalig minister Hermans (Onderwijs) wilde dat scholen via het beveiligde netwerk van Kennisnet gebruikmaakten van internet. Inmiddels zijn circa 2,5 miljoen gebruikers, zoals leraren en leerlingen, aangesloten op het netwerk.

Omdat volgens een intern onderzoek van het departement bleek dat de procedure voor de aanbesteding niet volgens de Europese regels verliep, heeft het ministerie naar eigen zeggen de contacten met Jamby verbroken voordat er een contract was getekend. Jamby, dat volhield dat er wel degelijk een overeenkomst was gesloten, eiste hierop miljoenen euro's schadevergoeding. Na maanden van onderhandelen met de drie ambtenaren kreeg het bedrijf bijna een half miljoen euro.

Ambtenaren van het ministerie kwamen begin vorig jaar per toeval achter de betaling, waarop accountantsbureau Deloitte&Touche; onderzoek deed naar de afhandeling van de procedure. Daaruit bleek dat de betaling was verdeeld onder verschillende bv's die aan Jamby gelieerd zijn, omdat bij kleinere bedragen de Europese regels niet van toepassing zijn. ,,Facturen, offertes en andere bescheiden zijn opgemaakt om de werkelijkheid te verhullen''. De advocaat van twee verdachte ambtenaren, J.Plasman, zegt dat de top van het ministerie van Onderwijs, onder wie minister Hermans en directeur-generaal hoger onderwijs Jan Vrolijk, volledig op de hoogte was van de afhandeling van de aanbesteding.