Mogelijk fraude bij directie Eurostat

De Franse justitie verdenkt de directeur-generaal van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, van fraude. Ze is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Het anti-fraudebureau van de EU (OLAF) had in maart een dossier over de zaak overhandigd aan de Franse openbare aanklager, omdat een Frans onderzoeksbureau (Planistat) bij de malversaties zou zijn betrokken.

Topman Yves Franchet van Eurostat zou volgens het weekblad European Voice allerlei statistische informatie hebben verkocht, waarvan de opbrengsten werden weggesluisd. Ook Eurostat-directeur Daniel Byk zou bij de affaire betrokken zijn. De affaire komt naar buiten juist nu Eurostat deze week zijn vijftigste verjaardag viert. OLAF spreekt volgens het weekblad in zijn rapport van ,,een groot project ter plundering van gemeenschapsfondsen''. Planistat zou gebruik hebben gemaakt van de ,,actieve medeplichtigheid van Europese functionarissen''. Volgens de Financial Times gaat het om 900.000 euro.

Eurostat-directeur Daniel Byk verklaarde tegenover European Voice dat hij niet officieel op de hoogte is gesteld van de klacht van OLAF, maar dat hij van een anonieme bron een kopie heeft ontvangen. Hij bevestigde tegenover de Financial Times het bestaan van een speciale Luxemburgse bankrekening, maar zei dat deze door een externe leverancier werd beheerd. Volgens Byk kwam het geld uit de verkoop van informatie aan particuliere gebruikers via de Luxemburgse `datashop' van Eurostat. Het management van dergelijke bureaus is in handen van het Franse Planistat. Directeur-generaal Franchet heeft in een brief aan het personeel elke schuld ontkend.

De Europese Commissie onder voorzitterschap van Romano Prodi maakte bij haar aantreden in 1999 fraudebestrijding tot een topprioriteit. De vorige Commissie onder leiding van Santer was opgestapt na beschuldigingen over malversaties van Europese functionarissen, onder wie de Franse commissaris Edith Cresson. Onder de nieuwe Commissie kreeg het antifraudebureau OLAF een onafhankelijke status. Een Commissie-woordvoerder betreurde vanmiddag dat vertrouwelijke informatie is uitgelekt. ,,De Commissie heeft nog geen rapport ontvangen. We zullen besluiten nemen over vervolgacties als we meer informatie hebben.''