Met 1.500 man praat je mee in provincie

Kiesgerechtigde burgers in Gelderland krijgen de mogelijkheid om zelf een onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. Het `burgerinitiatief' moet dan wel ondersteund worden door 1.500 handtekeningen van provinciebewoners.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft gisteren een voorstel van de D66-fractie van deze strekking overgenomen. De enige aanpassing betreft het aantal handtekeningen; D66 achtte er 5.000 nodig, het college verlaagde de drempel tot 1.500. Een andere voorwaarde is dat het een voorstel betreft waar de provincie een beslissing over kan nemen, zoals de aanleg van een fietstunnel of het reserveren van meer geld voor de jeugdhulpverlening.

Andere provincies, zoals Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland, bieden burgers sinds kort ook de mogelijkheid om zonder tussenkomst van politieke partijen onderwerpen aan te dragen voor provinciale besluitvorming. De provincies maken gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe wet Dualisering provinciebestuur biedt, om de betrokkenheid van burgers bij de politiek te vergroten.

Er is tot op heden voorzover bekend nog nergens gebruik gemaakt van het burgerinitiatief. Volgens een woordvoerder van de provincie Utrecht is dat logisch omdat provinciale politiek ,,weinig leeft''. ,,Bij problemen zoeken burgers het sneller in de richting van de gemeente.''

Het burgerinitiatief in Gelderland, waar Provinciale Staten nog mee in moet stemmen, komt van de D66-fractie. ,,Burgers die zich niet willen liëren aan een politieke partij moeten evengoed de vrijheid hebben om zich met de politiek te kunnen bemoeien'', zegt D66-statenlid M. van Maastricht. Het voordeel ten opzichte van een referendum is dat het makkelijker is om onderwerpen aan te dragen. ,,De drempel voor een referendum ligt vaak heel hoog. Maar kleine dingen kunnen voor burgers ook heel relevant zijn.''