Centrale bank: mes in banen

Bij De Nederlandsche Bank (DNB) verdwijnen de komende jaren enkele honderden banen. Het verlies aan werkgelegenheid is het gevolg van de integratie van het toezicht op de financiële sector, waarbij de centrale bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) in elkaar worden geschoven. Ook een drastische verandering van het distributiesysteem van bankbiljetten kost banen. Dit heeft DNB gisteren meegedeeld.

De integratie van PVK en DNB krijgt per 1 januari 2005 haar beslag. De nieuw ontworpen organisatiestructuur maakt volgens DNB flinke kostenbesparingen mogelijk, van 15 miljoen tot 25 miljoen euro op jaarbasis. Tweehonderd tot driehonderd voltijds formatieplaatsen, inclusief tijdelijke krachten, komen te vervallen bij de twee organisaties samen.

Daarnaast snoeit DNB nog eens 170 voltijds arbeidsplaatsen in het kader van een ingrijpende wijziging van de distributie van bankbiljetten. Eerder sloot de centrale bank al zeven bijkantoren (agentschappen), en daar komen de drie resterende kantoren in Eindhoven, Hoogeveen en Wassenaar nu bij. Ze gaan in 2008 dicht. De distributie van bankbiljetten zal daarna alleen nog via het hoofdkantoor in Amsterdam geregeld worden. Dat geldt ook voor het inwisselen van oude gulden-biljetten door het publiek.

De centrale bank stelt op jaarbasis 10 miljoen euro te kunnen besparen door de nieuwe opzet van de nu nog gratis distributie. Vanaf 2005 worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de banken die nu biljetten afstorten en bestellen. Niet uitgesloten is dat de banken deze kosten vervolgens doorberekenen aan hun klanten.

Het verlies van 170 arbeidsplaatsen betekent dat de werkgelegenheid op de betrokken afdeling van DNB wordt gehalveerd. De centrale bank, waar nu 1.835 mensen werken, streeft ernaar het banenverlies via natuurlijk verloop af te wikkelen, maar sluit gedwongen ontslagen niet uit. DNB en PVK hebben een vacaturestop ingesteld die vooralsnog een half jaar duurt.