Brussel daagt Nederland

De Europese Commissie heeft Nederland voor het Hof van Justitie gedaagd, omdat een richtlijn over motorrijtuigenverzekering bijna een jaar na dato nog niet in nationale wetgeving is omgezet. De richtlijn moet het mogelijk maken dat bestuurders uit een EU-lidstaat snel hun schade vergoed krijgen, indien ze betrokken raken bij een ongeval met een voertuig dat is ingeschreven in een andere lidstaat.