Amsterdam schrapt banen ambtenaren

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil de komende jaren zes- à zevenhonderd ambtenarenbanen schrappen. Ook moet er fors bezuinigd worden op culturele- en maatschappelijke instellingen.

Dit staat in de voorjaarsnota 2003 van het college van burgemeester en wethouders die gisteren is gepresenteerd door wethouder Dales van Financiën. Volgens een woordvoerder van de gemeente betekent het schrappen van zes- à zevenhonderd arbeidsplaatsen niet dat er zoveel mensen zullen worden ontslagen. ,,Je kunt die besparing ook realiseren door minder mensen van buiten in te huren en het ziekteverzuim terug te dringen.'' Gedwongen ontslagen worden evenwel niet uitgesloten.

In totaal stelt het college in de voorjaarsnota voor 205 miljoen euro van de totale gemeentebegroting van5 miljard euro anders te besteden. Zo is 20 miljoen euro toegevoegd aan het risicofonds voor de Noord-Zuidmetrolijn. Dit is gedaan omdat de gemeente Amsterdam de aanleg van de metrolijn zelf gaat verzekeren. Het college van burgemeester en wethouders vond de verzekeringspremie te duur en stelde voor zelf geld te reserveren voor eventuele schades. De gemeenteraad stemde hier afgelopen woensdag mee in.

Tot de bezuinigingsoperatie is besloten omdat voor de uitvoering van de plannen uit het programma-akkoord 2002-2006 onvoldoende geld beschikbaar is. ,,Bovendien gaat het in Nederland economisch minder goed, waardoor er de komende tijd minder geld beschikbaar is'', aldus de gemeentewoordvoerder.

De besparingen die binnen het ambtelijk apparaat worden gezocht, moeten veertig miljoen euro per jaar opleveren.

Tot de kleinere bezuinigingoperaties behoort een vermindering van het budget van het Kunstenplan met zes miljoen euro. De sluiting van de brandweerkazerne Haarlemmerpoort moet 1,2 miljoen euro opleveren. Eenzelfde bedrag wil de gemeente verdienen door verhoging van de hondenbelasting. Verder wil de gemeente onder meer parkeergeld gaan heffen in het Amsterdamse Bos, dat moet 1,5 miljoen euro opleveren. Volgende maand buigt de gemeenteraad zich over de plannen.