Ziekenhuizen betalen minder vaak na claims

Het aantal schadeclaims tegen medisch specialisten is in de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven, terwijl het aantal schadeclaims waarin een betaling heeft plaatsgevonden zelfs is gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar gezondheidsrecht J. Hubben van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek werd vanochtend gepresenteerd op een congres van MediRisk, de onderlinge waarborgmaatschappij van ziekenhuizen. Aan het onderzoek werkte tweederde van de Nederlandse ziekenhuizen mee.

In de periode 1993 tot 2001 zijn bij de bij MediRisk aangesloten ziekenhuizen 4.058 claims ingediend. In 32 procent van de gevallen vond betaling plaats. In een eerdere onderzoeksperiode, van 1980 tot 1990, werden 4.000 claims ingediend, waarvan 40 procent werd gehonoreerd. Het aantal procedures bij het Tuchtcollege Gezondheidszorg waarbij sprake is van een schadeclaim, is eveneens niet toegenomen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de tuchtrechterlijke procedures vaker tot afwijzing van schadeclaims leiden dan tot toewijzing daarvan.

Slechts een kwart van de civiele procedures tegen medisch specialisten mondt uit in een vonnis. In ongeveer de helft van de overige gevallen eindigt de civiele procedure in een schikking. In de resterende gevallen besluit de patiënt de procedure niet voort te zetten.

Het merendeel van betalingen en schadeclaims heeft betrekking op `snijdend specialisten', met name chirurgen, orthopedisch chirurgen en gynaecologen. Bij de niet-snijdend specialisten is het aantal schadeclaims tegen internisten gestegen en tegen anesthesiologen gedaald.

De hoogte van de toegekende bedragen is eveneneens licht gedaald, tot gemiddeld 3.500 euro per persoon. In de Verenigde Staten stijgen de claimbedragen nog steeds. Wel voeren steeds meer Amerikaanse staten een wettelijk maximaal bedrag aan schadevergoedingen in. In de staten waar zo'n maximum niet bestaat, trekken de artsen weg. Ruim 8 procent van het aantal toegekende schadeclaims in de VS is inmiddels hoger dan een miljoen dollar.

Volgens hoogleraar en advocaat Hubben blijft het aantal schadeclaims in Nederland stabiel wegens een goed sociaal stelsel. Arbeidsongeschiktheid valt bijvoorbeeld niet onder het schadeclaimrecht. Ook worden veel klachten via een informele weg opgelost, bijvoorbeeld door klachtencommissies. `Amerikaanse toestanden' zijn in Nederland nog ver weg, zegt Hubben. Wel ziet hij ontwikkelingen in een zaak als die van baby Kelly een bedreiging. In deze zaak werd aan een zwaar gehandicapt kind een schadeclaim toegekend voor het feit dat ze geboren werd.