Wellink: sanering tussenpersonen

Onder de tussenpersonen die financiële producten verkopen zal een sanering plaatsvinden. Dit gebeurt onder druk van nieuwe regelgeving en financiële concerns die hun kosten willen verlagen door zelf rechtstreeks klanten te werven. Dat heeft de president van De Nederlandsche Bank (DNB), N. Wellink, gisteren gezegd tijdens een congres over financiële dienstverlening. Vanaf begin 2004 staan de bemiddelaars onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en gelden scherpere regels. Nederland telt circa negenduizend assurantie- en hypotheekbemiddelaars.