`Te weinig kans voor duurzame energie'

Het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie vertoont te weinig stabiliteit en te veel versnipperde maatregelen om investeerders te lokken, zeker voor de lange termijn. Landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben hun beleid hiervoor veel beter ingericht.

Dat stelt V. Dinica in haar proefschrift aan de Universiteit Twente. Zij heeft onderzoek gedaan bij het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid van deze universiteit.

Investeerders zijn volgens haar niet alleen geïnteresseerd in beleidsmaatregelen en subsidies, maar meer in winstverwachtingen en een duidelijk beeld van de risico's. En vooral de politieke risico's schrikken investeerders af: de onzekerheid over groene stroom bijvoorbeeld schaadt het vertrouwen van investeerders, meent Dinica.

De wetswijziging waardoor sinds begin dit jaar niet langer het gebruik van groene stroom wordt gesubsidieerd maar de productie ervan, vindt Dinica op zich een verbetering. Het zou de producent zekerheid moeten geven voor een langere periode. ,,Maar dit soort maatregelen verandert steeds. Ook energieproducenten hebben er weinig vertrouwen in dat dit stabiliteit brengt.''

Investeren in duurzame energietechnologie is een van de randvoorwaarden om de Kyoto-afspraken te kunnen nakomen. Eerder al stelde de Energieraad dat Nederland niet klaar is voor de liberalisering van de energiemarkt. Samen met de afgenomen politieke belangstelling voor het milieu, lijkt het nakomen van deze internationale milieu-afspraken voor Nederland echt een probleem als er geen wijzigingen komen in het beleid, concludeert Dinica.

Zij concludeert dat Nederland tot nu toe te veel versnipperde maatregelen kent en te weinig stabiliteit. Een investeerder wordt hierdoor afgeschrikt, ondanks de subsidiemogelijkheden.