Sarakreek stelt jaarcijfers uit

Het beleggingsbedrijf Sarakreek kan zijn jaarrekening over 2002 voorlopig niet publiceren. De belegger in Amerikaans onroerend goed krijgt geen goedkeurende accountantsverklaring. Dat geldt ook voor de jaarrekening van 2001. Dat kan er toe leiden dat de Autoriteit Financiële Markten de vergunning intrekt waarmee Sarakreek optreedt als beleggingsinstelling. Sarakreek heeft problemen heeft met enkele grote schuldeisers. Het bedrijf kan niet zeggen wanneer het tot overeenstemming zal komen over de uitstaande leningen.