RPhO stelt tijdelijke manager aan

Het Rotterdams Philharmonisch heeft organisatie-adviseur Michel Verschuijl aangesteld als tijdelijke manager. Hij moet de interne problemen oplossen, zoals de slechte verhouding tussen directie en orkest.

Begin dit jaar zei de ondernemingsraad van het Rotterdams Philharmonisch Orkest het vertrouwen in de directie op wegens een mogelijk ontslag van concertmeester Kees Hülsman. Deze keerde zich tegen het ,,afglijden'' van het orkest omdat het een beleid voert dat onder andere met allerlei festivals steeds meer gericht is op grote publieksgroepen. Directeur Rob Overman ontkende overigens een mogelijk ontslag van Hülsman, die enkele concerten als solist bij zijn eigen concerten afzegde, omdat hij onder die druk niet goed zou kunnen werken.

Directie, orkest, ondernemingsraad en bestuur waren de afgelopen maanden niet in staat een definitief eind te maken aan de affaire rond Hülsman, die inmiddels in het belang van het orkest wel zijn plaats weer heeft ingenomen. Officieel bestond de affaire-Hülsman niet, want niemand wilde daarover met naam en toenaam iets zeggen. Directeur Overman zei in januari: ,,Interne zaken brengen wij niet naar buiten, nooit.'' Volgens een bron bij het orkest bestaan ook met enkele andere orkestleden langlopende problemen.

Vorig jaar brak tussen directie en orkest een conflict uit over de besteding van extra geld dat door de gemeente Rotterdam ter beschikking was gesteld, Directeur Overman verbond aan de uitbetaling de eis van langere werktijden, waarop het orkest klaagde over ,,een sigaar uit eigen doos''.

In maart zegde het Rotterdams Philharmonisch Orkest een tweeweekse tournee naar de Verenigde Staten af wegens ,,een toenemend gevoel van onveiligheid'' als gevolg van de oorlog in Irak. De tournee zou worden geleid door chef-dirigent Valery Gergjev. De wereldberoemde Russische dirigent ruilde prompt zijn Rotterdamse orkest in voor zijn St. Petersburgse orkest. Binnen het Rotterdamse orkest wordt geklaagd dat het zich daarmee een onbetrouwbare partner heeft getoond en zich internationaal heeft geblameerd.