Onderzoek Hitlergroet bij protest

De politie Amersfoort stelt een nader onderzoek in naar de protesten van Jongeren voor Palestina en leden van de AEL, dinsdagavond in Amersfoort. Tijdens de viering van het 55-jarig bestaan van Israël door de stichting Christenen voor Israël in de St. Joriskerk vormden voornamelijk islamitische jongeren een `picketline' van 26 personen voor de kerkdeur. Ze scandeerden leuzen als `Sharon moordenaar' en `Solidariteit voor de Palestijnse strijd'. Volgens de politie verliep de actie `vrij rustig'. Er is niemand aangehouden, er werd geen aangifte gedaan. Een woordvoerder van de regiopolitie Utrecht zei: ,,Er is geen fluit gebeurd.''

Gisteren ontving burgemeester A. van Vliet-Kuiper een klacht van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) dat het aanwezige AEL-bestuurslid Abderrahim Achamrouk die avond meerdere malen de Hitlergroet zou hebben gebracht. Daarop heeft Van Vliet de politie om uitleg gevraagd. Achamrouk ontkent de Hitlergroet te hebben gebracht. ,,Een jongen kwam op mij af en riep: `jij bent toch die computerdief?' Ik weerde hem af, ik geloof met mijn rechterarm en ik herhaalde dat gebaar. Toen zei hij: 'Je brengt de Hitlergroet. Daar ga ik werk van maken'. Ik zei: je doet maar.''

R. Naftaniel, directeur van het CIDI, schrijft in een brief aan Van Vliet dat ,,bezoekers van de bijeenkomst voor moordenaars werden uitgescholden en geïntimideerd''. Volgens zijn informatie werd een persoon in een rolstoel belaagd, zijn er leuzen als 'zionisme is racisme' gescandeerd en droegen de demonstranten spandoeken en borden met beledigende teksten. Naftaniel neemt het Van Vliet kwalijk dat de politie, die tevoren op de hoogte was gesteld van de betoging, niet heeft ingegrepen.

De gemeente Amersfoort heeft gisteren contact gehad met de twee aanwezige politieagenten, die `wat duw- en trekwerk' meldden. Christenen voor Israël heeft geen klachten ontvangen. ,,We vonden het protest nogal meevallen'', zegt woordvoerder J. de Wit. ,,We hadden meer verwacht. Er is geen vlag verbrand of zo.'' De Israëlische ambassadeur E. Margalit zei tijdens de plechtigheid in de kerk, over de spreekkoren buiten: ,,Dit hoort er kennelijk bij tegenwoordig.''