Krijgsmacht 1

De krijgsmacht is ondoelmatig, aldus Frans Timmermans (NRC Handelsblad, 5 mei). Wij zijn het in grote lijnen met zijn betoog eens. Er zijn overtollige middelen, er moet beter tussen krijgsmachtdelen worden samengewerkt en de aansturing van de krijgsmacht kan beter.

Timmermans geeft aan dat je geen Ferrari nodig hebt om boodschappen te doen. Dat is duidelijk. Je hebt echter wel een racewagen nodig om een formule 1 race te winnen. Een snelle wagen is niet voldoende. Het raceteam moet op elkaar zijn ingespeeld en de techniek en de strategie moeten op elkaar zijn afgestemd. Zo moet de coureur wel met zijn team in de pits kunnen communiceren. Alleen ingespeelde teams met de juiste mensen en middelen doen mee voor de hoogste plaatsen. Op dezelfde manier moeten moderne wapensystemen in een netwerk met elkaar verbonden zijn en moet de inzet in een gewenst effect resulteren. Dat gewenste effect wordt bereikt met precisiewapens die van een platform worden afgevuurd dat verschillende doelen tegelijk of snel na elkaar kan aanvallen. Indien de politieke ambitie er is om een volwaardige bijdrage te leveren aan de verdediging van het eigen grondgebied en de internationale rechtsorde, dan heeft de krijgsmacht dus behoefte aan systemen die aan deze eisen voldoen. Dit vergt investeringen in moderne wapensystemen. Met systemen die in een netwerk kunnen worden ingepast, wordt ook invulling gegeven aan de internationale samenwerking. Of samenwerking moet leiden tot volledige taakspecialisatie moet worden betwijfeld. Moeten we als risico accepteren dat Nederland Patriots wil inzetten, maar geen transportmogelijkheid heeft om ze naar het inzetgebied te vervoeren, omdat deze transportmiddelen toevallig in het bezit zijn van een land dat om voor hun valide redenen geen bijdrage levert aan een militaire vredesoperatie en Nederland haar internationale verantwoordelijkheid wel neemt? Als Timmermans nog advies nodig heeft, dan gaan wij graag met hem in gesprek. Bijvoorbeeld op het Instituut Defensie Leergangen, waar hij volgens eigen zeggen wel eens lesgeeft (de Volkskrant, 6 mei), maar waar wij ons alleen zijn afmelding kunnen herinneren.

Gerectificeerd

Timmermans

In de ingezonden brief Krijgsmacht 1 (15 mei, pagina 8) vermelden cursisten hogere stafvorming van de Koninklijke Luchtmacht dat Frans Timmermans zich heeft afgemeld voor een cursus die hij hun zou geven. Timmermans heeft nooit voor die cursus ingepland gestaan, en zich dus ook niet afgemeld.