Japan vergroot macht premier

Controversiële wetgeving om de macht van de premier te vergroten in geval van oorlog is vandaag aangenomen door het Japanse Lagerhuis. De wetgeving dient om militaire operaties te vergemakkelijken voor het geval dat Japan in een conflict betrokken raakt, bijvoorbeeld door het afdwingen van medewerking van lagere autoriteiten. Ook de grootste oppositiepartij, de Democratische Partij, stemde voor, nadat de regering had beloofd zich ,,maximaal in te spannen'' voor bescherming van burgerrechten.