Eurostraf

In het hoofdartikel Eurostraf (10 mei, pagina 7) is verzuimd een bron te vermelden. Het citaat van rechter Louis Brandeis en twee voorbeelden over de staten Nebraska en Vermont waren ontleend aan de Lexington column in het weekblad The Economist van 3 mei.