Economie belandt officieel in recessie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gekrompen. Ook in het voorgaande kwartaal deed zich een krimp voor. Daarmee is de economie officieel in recessie.

Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen vrijgaf. De statistische bureaus van Duitsland en Italië meldden vanmorgen eveneens een krimp van de economie ten opzichte van het vorige kwartaal. Omdat in Duitsland, met afstand de grootste economie van de eurozone, de economische groei in het voorgaande kwartaal nul procent bedroeg, bevindt dat land zich volgens economen `op de rand van een recessie'. Het statistische bureau van de Europese Unie stelde vanmiddag in een eerste schatting dat voor de hele eurozone de economische groei in het eerste kwartaal op kwartaalbasis nul procent bedroeg, en ten opzichte van een jaar geleden 0,8 procent.

Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland nam volgens het CBS in het eerste kwartaal af met 0,3 procent, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten opzichte van een jaar geleden.

Het ministerie van Financiën liet vanmorgen weten vooralsnog geen reden te zien de begroting aan te passen aan de nieuwe cijfers. ,,Wij hanteren de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Zolang die geen aanpassingen doen, doen wij dat ook niet'', aldus een woordvoerder. PvdA-Kamerlid F. Crone stelde vanmorgen dat het weliswaar zo kan zijn dat de economie ,,structureel op het juiste spoor belandt, maar dat de budgettaire gevolgen van de huidige recessie nog jarenlang zullen naijlen''. Met name oplopende werkloosheidsuitkeringen en lagere winstbelasting drukken vertraagd op de begroting.

Het CPB raamt de economische groei voor heel 2003 op 0,75 procent. Diverse markteconomen houden echter rekening met een veel lagere uitkomst. De zakenbank Morgan Stanley meldde vanmorgen zijn toch al lage prognose van nulgroei, wellicht verder te verlagen naar een lichte krimp voor geheel 2003.

Een belangrijke factor bij de krimp van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal was een afname van de investeringen met 6,2 procent op jaarbasis. De bestedingen van huishoudens, veruit de grootste bestedingscategorie, namen ten opzichte van vorig jaar met slechts 0,3 procent toe. De bestedingen van de overheid wogen daar, met een groei van 2,4 procent, niet tegenop. De toename van deze overheidsbestedingen, die vorig jaar gemiddeld nog 3,7 procent bedroeg, zorgde er in 2002 nog voor dat de economische groei grotendeels positief bleef. Omdat de invoer bovenmatig sneller groeide dan de uitvoer, had ook de buitenlandse handel een negatieve invloed op de economische groei.

De krimp van de economie is forser dan verwacht. Analisten hadden gerekend met een negatieve kwartaalgroei van 0,1 procent. Het CBS stelde vanmorgen ook eerdere groeicijfers voor de economie bij. Uit die revisies blijkt dat zich in de laatste twee kwartalen van 2001 ook al een recessie heeft voorgedaan.

RECESSIE: pagina 15