Doodstraf

Chinezen die zich niet houden aan quarantaine-maatregelen in verband met de longziekte sars, kunnen geëxecuteerd worden.

Pagina 5