Beursmalaise zet winst ING lager

De aanhoudende malaise op de financiële markten heeft de winst van bank en verzekeraar ING fors onder druk gezet. De nettowinst van de eigenaar van onder meer Postbank en Nationale-Nederlanden daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 85 procent, voornamelijk doordat de waarde van de aandelenbeleggingen onder de kostprijs is gezakt.

Dat heeft ING vanmorgen bekendgemaakt. Het resultaat kwam daardoor uit op 167 miljoen euro, terwijl het concern in de eerste drie maanden van vorig jaar nog een nettowinst van 1,13 miljard realiseerde. Het is voor het eerst dat superbelegger ING zijn aandelenportefeuille onder water ziet staan. Met de situatie op de beurzen aan het eind van het eerste kwartaal boekte ING een verlies van 735 miljoen euro op de boekwaarde van zijn aandelen. Hoe groot het verlies over heel 2003 zal zijn hangt af van de beurssituatie aan het eind van het jaar.

Het concern onthoudt zich van een prognose voor de rest van het jaar. ,,We blijven verder gaan met onze kostenreductieprogramma's en zullen ons meer op winstgevendheid richten in plaats van op marktaandeel'', zei Cees Maas, de financieel bestuurder van ING, vanmorgen in een toelichting. Ook zal het bedrijf hoge prioriteit blijven geven aan het versterken van zijn financiële buffers. In Nederland zullen de bezuinigingen onder meer leiden tot een jaarlijkse reductie van het aantal personeelsleden met 1.000 mensen. ,,Dat zal vooral door natuurlijk verloop plaatshebben'', zei Maas.

De operationele winst van ING daalde met 3 procent tot 902 miljoen euro, mede als gevolg van de sterke euro. De pijn zit vooral bij het verzekeringsbedrijf. ING is qua omzet voor zo'n 70 procent verzekeraar en voor rest bank. Het verzekeringsbedrijf zag de operationele nettowinst afnemen met 13 procent, tot 504 miljoen euro. De zwakke aandelenmarkten, de lage rentestand en het verminderde consumentenvertrouwen zijn daar volgens ING debet aan. Bij het bankbedrijf was er wel groei. De operationele nettowinst steeg in het eerste kwartaal met 14 procent naar 398 miljoen euro.