Akkoord treft ambtenaren en zorgstelsel

De vakbeweging wijst het ontwerpregeerakkoord waarover de onderhandelaars van CDA, VVD en D66 het gisteren eens zijn geworden van de hand.

De werknemersorganisaties zeggen zich op te maken voor een confrontatie met het nieuwe kabinet. FNV-voorzitter De Waal vindt dat het kabinet verkeerde keuzes maakt. CNV-voorzitter Terpstra noemt het pakket ,,onacceptabel'' omdat de zwakkeren in de samenleving erdoor getroffen worden. De werkgevers kunnen zich vinden in de plannen van de drie aanstaande coalitiepartijen.

Er wordt flink bezuinigd op de bureaucratie. Als gevolg daarvan zullen nog eens 2000 extra ambtenaren verdwijnen, bovenop de 10.000 die het huidige demissionaire kabinet al wilde schrappen. Regelingen voor vervroegd uittreden en pensioen worden afgeschaft of versoberd. Naast het spaarloon zal ook een zogenoemde levensloopregeling worden ingevoerd. In totaal is voor beide regeling 800 miljoen euro beschikbaar. Optieregelingen en bonussen van topbestuurders in het bedrijfsleven worden aangepakt.

Om de oplopende kosten voor de gezondheidszorg te beteugelen verhogen CDA, VVD en D66 het eigen risico van ziekenfondspatiƫnten tot 200 euro en wordt het basispakket voor de zorg verkleind. Onder meer de fysiotherapie en ingewikkelde ingrepen bij de tandarts verdwijnen grotendeels. Ook maagzuurremmers en cholesterolverlagers worden niet meer vergoed. Per huishouden is het eigen risico gemaximeerd op 400 euro. De kosten voor de zorg mogen per huishouden maximaal 10 procent van het inkomen bedragen. Huishoudens die daar overheen gaan, krijgen van een apart op te richten dienst een zorgtoeslag. In 2006 moet er een nieuw zorgstelsel worden ingevoerd. Veel extra geld voor nieuw beleid is er niet. Wel wordt er 500 miljoen euro extra vrijgemaakt voor veiligheid, 600 miljoen voor onderwijs en 100 miljoen voor de kenniseconomie (speur- en ontwikkelingswerk).

De afschaffing van de onroerend zaakbelasting gaat maar gedeeltelijk door. Alleen het zogenoemde gebruikersdeel wordt afgeschaft, hetgeen een lastenverlichting van 1,1 miljard euro betekent. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft gehandhaafd en zal ook de komende jaren 0,8 procent van het bruto binnenlands product bedragen. Van dat budget zullen echter ook andere zaken, zoals kredietinvesteringen, betaald moeten worden, zodat per saldo minder geld voor hulp overblijft. Het staatssecretariaat voor ontwikkelingssamenwerking wordt een ministerschap.

De onderhandelaars van CDA, VVD en D66 verwachten dat er eind mei een nieuw kabinet op het bordes kan staan. Bronnen rondom de formatie noemen als realistische data 26, 27 of 28 mei.

In totaal zullen CDA, VVD en D66 zestien ministers en tien staatssecretarissen leveren. D66 houdt zondag nog een congres waar partijleider Dittrich de steun vraagt van zijn leden. Aanstaande maandag volgt een debat in de Tweede Kamer over het regeerakkoord van de informateurs Hoekstra en Korthals Altes. Vervolgens kan koningin Beatrix een of meerdere formateurs aanstellen die kandidaat-bewindslieden op sollicitatie krijgen. Die fase zal dinsdag beginnen.