Agenda Amsterdam

De aangekondigde verschijning deze week van de eerste `Regio Amsterdam'-versie van de donderdagse bijlage Agenda lokte een aantal vragen in de lezerskring uit, die hieronder worden samengevat.

1. Welke lezers krijgen die regionale variant van Agenda en wie dus niet?

2. Wat is precies het verschil tussen de beide versies van Agenda? Blijven niet-Amsterdamse abonnees wel goed op de hoogte van de culturele agenda in de hoofdstad?

3. Waarom krijgen alleen lezers in de regio Amsterdam een eigen variant van Agenda?

4. Waarom krijgt de regio Amsterdam-editie niet meteen wat extra pagina's, gezien het grote culturele aanbod?

Antwoord

1. Ongeveer eenderde van de abonnees krijgen de nieuwe editie, zo'n 80.000 lezers. Het gaat vooral om Amsterdam, maar ook steden die in een ruime straal om de hoofdstad liggen krijgen deze nieuwe Agenda. Ruwweg het gebied van Hoorn tot Leiden en van Almere tot Zeist. Op de site op www.nrc.nl/agenda is de volledige distributielijst van de nieuwe Agenda op plaatsnaam te raadplegen.

2. De regio editie van Agenda heeft twee nieuwe rubrieken: Voorkeur Amsterdam en Voorkeur Regio. In de rubriek Voorkeur Amsterdam geeft de redactie extra tips voor culturele evenementen in de hoofdstad. In de rubriek Voorkeur Regio gaat het om de omliggende steden. In beide gevallen wordt geselecteerd uit vooral plaatselijke culturele gebeurtenissen die de moeite waard zijn voor bewoners van die stad, maar niet meteen de reis vanuit een andere regio waard. De huidige voorkeursrubrieken blijven gehandhaafd: Amsterdam en omliggende steden blijven daarin `gewoon' meedoen. Lezers die de reguliere editie van Agenda ontvangen zullen dus niets missen van de belangrijkste culturele evenementen in de regio Amsterdam.

Lezers van de Amsterdamse editie van Agenda zullen echter wel wat moeten inleveren. De ruimte voor de nieuwe rubrieken wordt gecreeërd door de bioscoopagenda voor steden buiten de eigen regio te schrappen. Het filmaanbod in Amsterdam en omgeving is zo volledig dat de vraag naar bioscoopprogrammering in Groningen en Maastricht voor deze lezers niet hoog wordt ingeschat.

3. De redactie zet hier een paar stappen tegelijk. De donderdagkrant verschijnt nu overal in twee katernen, nieuws en economie, waarbij de Agenda is ingevouwen in het E-katern en voorzien van de mededeling `uitneembaar'. De krant kan namelijk in drie van de vier drukfabrieken waar NRC Handelsblad iedere middag van de persen rolt, alleen in even aantallen katernen worden gedrukt. Zowel de redactie als veel lezers vinden deze oplossing niet ideaal. Agenda heeft nu alleen zwart-wit illustraties. Niet iedere lezer denkt eraan de bijlage ook uit te nemen en apart te leggen.

Bij het Grafisch bedrijf Amsterdam van PCM Uitgevers bestaat echter wel de mogelijkheid in oneven aantallen katernen te drukken. Van deze mogelijkheid wordt dus nu gebruik gemaakt. Het biedt de redactie meteen de kans in de regio met de grootste culturele functie een eigen uitgaansbijlage te laten verschijnen, met kleurmogelijkheden. Ook aan adverteerders kunnen nu extra, nieuwe kansen worden geboden. Adverteren in een deel van de oplage van de krant, zo'n 80.000 exemplaren, specifiek voor de uitgaansmarkt. Op de lezersmarkt is de Amsterdam editie vooral defensief bedoeld. De stadskrant Het Parool is dit jaar mede in handen van een buitenlandse uitgever gekomen en zal zich naar verwachting stevig willen ontplooien. Landelijke kranten als de Volkskrant en De Telegraaf werken aan regionale edities. Ook deze krant wil een gebaar maken naar lezers die (service)informatie uit de eigen omgeving op prijs stellen. Andere regionale edities van Agenda zijn te overwegen zodra er meer technische mogelijkheden voorhanden zijn en er meer ervaring is met de exploitatiebasis van regiokaternen. Op dit moment lijkt het, gezien het culturele zwaartepunt van de regio Amsterdam en de verspreiding van abonnees, vooral zinnig om een dergelijke editie tot Amsterdam en omgeving te beperken.

4. Extra pagina's voor de Amsterdam editie zijn technisch nog niet mogelijk. In de geautomatiseerde productieplanning van de donderdagkrant kan wel een andere indeling worden gerealiseerd, maar nog geen andere omvang.

F.E. Jensma, Hoofdredacteur

Heeft u vragen over het redactionele beleid? Schrijf naar de krant of mail naar lezerschrijft@nrc.nl