Washington klaagt EU aan om zaak-gmo

De Verenigde Staten dienen een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de weigering van de Europese Unie nieuwe genetisch gemodificeerde organismen (gmo's) toe te laten.

Volgens de Europese Commissie is zo'n klacht ,,juridisch niet gerechtvaardigd''.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Robert Zoellick, kondigde gisteren de stap aan. Volgens Zoellick is het Europese moratorium op de toelating van nieuwe gmo's (onder meer zaden, sojabonen en mais) een ,,schending van de internationale handelsregels''. Hij wees erop dat in de hele wereld producten met gmo's worden gegeten. De klacht wordt gesteund door een coalitie van twaalf landen, waaronder Canada, Australië, Egypte en Argentinië. Washington staat onder zware druk van Amerikaanse bedrijven als Monsanto.

Eurocommissaris Pascal Lamy wees er in een reactie op dat EU in het verleden al gmo's heeft geautoriseerd en dat nu op basis van pas goedgekeurde regelgeving nieuwe aanvragen voor toelating in behandeling zijn genomen. ,,Wat is dan het echte motief van de VS om de zaak voor de WTO te brengen'', zo vroeg hij zich af. Volgens Lamy zijn de Europese regels voor autorisatie van gmo's ,,helder, transparant en non-discriminatoir'' en daarom ,,in overeenstemming met de WTO-regels''.

Sinds 1999 geldt in de EU een feitelijk moratorium op de toelating van nieuwe gmo's, omdat volgens lidstaten als Frankrijk en Duitsland eerst nieuwe Euopese regels over toelating, etikettering en traceerbaarheid moesten worden goedgekeurd. Onlangs kwam er al een regeling voor een nieuwe toelatingsprocedure, waarbij gmo's eerst wetenschappelijk worden beoordeeld. Het wetgevingsproces voor etikettering en traceerbaarheid van gmo's is vrijwel afgerond. De Duitse landbouwminister, Renate Künast, sprak eerde deze week tijdens een informele EU-bijeenkomst dan ook de verwachting uit dat het moratorium op korte termijn zal zijn opgeheven.

Eurocommissaris Byrne (Gezondheid, Consumentenzaken) noemde in een reactie de nieuwe Europese regeling ,,essentieel om het consumentenvertrouwen te herstellen''. Volgens Byrne is de vraag naar gmo-producten juist zo laag door gebrek aan vertrouwen bij consumenten. De Europese Commissie wijst er ook op dat de VS zich verzetten tegen het door meer dan honderd landen ondertekende Cartagena-protocol over bio-veiligheid met regels over informatieverstrekking.

Volgens Zoellick worden ontwikkelingslanden benadeeld, die niet voor gmo's kiezen uit vrees hun producten niet in de EU kwijt te kunnen. Hij ontkende dat de klacht een reactie is op de recente EU-dreiging met straftarieven tegen de VS wegens door de WTO veroordeelde fiscale bevoordeling door exporteurs.

    • Hans Buddingh'