Topambtenaar van Irak treedt af

Het elf dagen geleden door de Verenigde Staten aangestelde interim-hoofd van het Iraakse ministerie van Volksgezondheid, Ali Shenan al-Janabi, is gisteren afgetreden wegens steun aan de inmiddels verboden Ba'ath-partij. Honderden Iraakse artsen en apothekers hadden zich verzet tegen de aanstelling van Al-Janabi, de voormalige derde man op het ministerie. Omdat Al-Janabi weigerde de Ba'ath te verwerpen, diende hij zijn ontslag in.