Spaanse politie op Schiphol effectief

De Nederlandse grensbewaking heeft met Spaanse politieagenten die gedetacheerd zijn op Schiphol een einde gemaakt aan een omvangrijke stroom illegalen uit Ecuador naar Spanje. Van de route zouden de afgelopen vier jaar naar schatting honderdduizend Ecuadoranen gebruik hebben gemaakt.

De verbindingsman van de Koninklijke Marechaussee in Madrid, J. Bosma, noemt de samenwerking met de Spanjaarden een ,,unieke voorloper'' van een gemeenschappelijke Europese grensbewaking.

De Spaanse politie heeft sinds twee maanden agenten op Schiphol gedetacheerd om te voorkomen dat Ecuadoranen via Amsterdam doorreizen naar Madrid. Met de Spaanse hulp heeft de marechaussee inmiddels zeker 1.500 Ecuadoranen teruggestuurd naar hun land, omdat zij verondersteld werden zich illegaal in Spanje te willen vestigen.

Volgens marechaussee-liaison Bosma betrof de detachering aanvankelijk drie, later vijf leden van de vreemdelingenafdeling van de Spaanse Policia Nacional. Deze kwamen de marechaussee ondersteunen ,,wegens het taalprobleem''. De Spaanse politie zou in ondervragingen makkelijker in staat zijn ,,door de reisverhalen heen te prikken'', aldus Bosma. Het gaat er daarbij om dat de reiziger moet aantonen dat zijn reis toeristisch van aard is.

De georganiseerde, illegale instroom van Ecuadoranen, volgens de marechaussee vaak honderdvijftig tot tweehonderd man per vlucht, is volgens Bosma al jaren gaande. Ze kopen een retourreis via Amsterdam naar Madrid bij reisbureaus die zich hebben gespecialiseerd in het omzeilen van de Europese immigratieregels. [Vervolg ECUADOR: pagina 4]

ECUADOR

Dollars en instructies

[Vervolg van pagina 1] Onderdeel van het reispakket vormen, naast het ticket, in plastic verpakte pakketjes met voldoende dollars en instructies voor het fingeren van een toeristenreis. Wie eenmaal in Amsterdam is doorgelaten, kan de reis probleemloos naar Spanje voortzetten. Dit deel van het traject valt onder het Schengenregime, waardoor controles aan Europese binnengrenzen zijn vervallen.

Volgens Bosma is er een levendige handel in de reispakketten. ,,We schatten dat zoiets al snel 3.000 dollar kost. Als je dat vermenigvuldigt met meer dan honderdduizend personen, kom je tot flinke bedragen.'' KLM en de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia voeren de vluchten met illegalen uit. De schuld voor hun komst legt Bosma echter bij de lokale reisbureautjes in Ecuador. De massale toestroom leidde tot groeiende wrijvingen tussen Nederland en Spanje. De Spaanse premier Aznar bekritiseerde eind vorig jaar de houding van de Nederlandse autoriteiten in het weekblad Elsevier. Spanje was toen begonnen om – in strijd met de Schengenregels – Ecuadoranen van zijn vliegvelden terug te sturen naar Schiphol. Hier tekende Nederland weer bezwaar tegen aan. Volgens de Koninklijke Marechaussee wordt het probleem van de stroom illegalen in belangrijke mate ondervangen door de visumplicht voor Ecuadoranen die volgende maand in Nederland van kracht wordt. Overwogen wordt de Spaanse politie nog enkele weken op Schiphol te stationeren om te zien of ook onder de nieuwe omstandigheden de samenwerking van nut kan zijn. Volgens Bosma valt niet uit te sluiten dat uit Zuid-Amerikaanse landen waarvoor geen visumplicht geldt, zoals Chili of Bolivia, een stroom illegalen op gang komt.