Rechtbanken besteden geld tegen de regels

De Nederlandse gerechten hebben in 2001 voor 13,7 miljoen, en in 2002 voor 8,3 miljoen euro aanbesteed in strijd met Europese richtlijnen.

Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak, dat vandaag is verschenen. Het jaarverslag is goedgekeurd met uitzondering van deze aanbestedingen.

Volgens voorzitter A.G. van Delden van de Raad gaat het om de inkoop van zaken als papier, computers en consultancy. Als zulke uitgaven voor alle gerechten tezamen hoger uitvallen dan 160.000 euro, moeten ze Europees worden aanbesteed. Dat is niet in alle gevallen gebeurd. ,,Soms koopt een gerecht voor een paar duizend euro iets in en heeft niet in de gaten dat een ander gerecht dat ook doet'', aldus Van Delden. ,,Het is dus niet zo dat één gerecht voor miljoenen het schip in is gegaan.''

De onjuiste aanbestedingen in 2001 vielen nog onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het geld wel goed uitgegeven. ,,Het is niet zo dat het in een put is gegooid. Het is alleen niet volgens de regelgeving tot stand gekomen.''

Het is niet de eerste keer dat een overheidsdienst heeft aanbesteed in strijd met de richtlijnen. Eerder bleken ook onder meer de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en de provincies Noord- en Zuid-Holland in de fout te zijn gegaan.

Uit het jaarverslag van de Raad blijkt verder dat de gerechten vorig jaar ruim 7 miljoen euro te veel hebben uitgegeven, een overschrijding van 1 procent van het budget. Oorzaken zijn capaciteitsuitbreiding en investeringen in ICT, naast een tegenvaller van 6,6 miljoen euro omdat het rijk wegens bezuinigingen de inflatiecorrectie niet heeft uitgekeerd. De `productie' (het aantal rechterlijke beslissingen) van de gerechten lag in 2002 wel vier procent hoger dan overeengekomen met het ministerie en tien procent hoger dan in 2001.

De Raad voor de rechtspraak is in 2002 ingevoerd om de gerechten zelf het beheer over de rechtspraak te geven. De Raad verdeelt de budgetten voor de rechtspraak over rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.