Overleg bij Akzo Nobel afgebroken

Het overleg over een nieuwe CAO bij het farma- en chemieconcern Akzo Nobel is gisteren voor onbepaalde tijd afgebroken door onenigheid over een hervorming van het pensioensysteem.

De vakbonden en Akzo Nobel betichten elkaar van het afbreken van het CAO-overleg. ,,De bonden zijn helaas niet bereid te luisteren naar onze ideeën over een nieuw pensioensysteem'', zegt een woordvoerder van Akzo Nobel. Bestuurder B. Roodhuizen van FNV Bondgenoten verwijt Akzo Nobel de voorstellen van de bonden over andere onderwerpen van tafel te hebben geveegd: ,,Deze gang van zaken is heel bijzonder. De zuurgraad bij Akzo Nobel is hoog.''

Bij het begin van de CAO-onderhandelingen precies een week geleden heeft Akzo Nobel laten weten ook te willen praten over een hervorming bij het pensioenfonds. Voortaan wil Akzo Nobel alleen nog premies afdragen aan het fonds en niet langer meer verplicht zijn om in tijden van tegenspoed extra geld in de pensioenkas te storten. Het risico van financiële tegenvallers, zoals dalende beurskoersen, zou voortaan moeten worden gedragen door de werknemers zelf. Volgens Akzo Nobel trekt door nieuwe internationale boekhoudregels de huidige pensioenregeling ,,een zware wissel op de balans'' van de onderneming.

De vakbonden willen echter niet bij deze CAO-ronde al praten over het pensioenvoorstel van Akzo, dat zij betitelen als een `overval'. Het pensioen voor Akzo Nobel-werknemers werd drie jaar geleden versoberd door over te gaan van een eindloon- naar een middelloonregeling. ,,Recent hebben we nog een financieringsovereenkomst voor enkele jaren afgesloten en dan willen we niet nu meteen weer praten over een aanpassing'', zegt Roodhuizen. ,,We willen eerst deze CAO afsluiten en daarna pas praten over het pensioen.''

Akzo en de vakbonden spreken over een `patstelling'. Akzo Nobel vindt het pensioen een ,,belangrijke arbeidsvoorwaarde'', die om die reden nu in de CAO moet worden meegenomen. ,,Het is een belangrijke arbeidsvoorwaarde,'' erkent FNV'er Roodhuizen, ,,en we willen er ook gauw over praten, maar niet in deze CAO-ronde. De bonden hebben aangekondigd hun leden te raadplegen, waarbij FNV Bondgenoten ,,acties niet uitsluit.''

De irritatie onder Akzo Nobel-werknemers is volgens de FNV hoog, niet alleen door de pensioenvoorstellen maar ook door het prestatieloon. Is nu nog een deel van het prestatieloon voor werknemers gegarandeerd, voortaan wil Akzo Nobel de raad van bestuur laten beslissen over de omvang van de bonusregeling.