Nieuwe regels, nieuw gevaar

De strenge regels voor de opslag van vuurwerk leiden volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) tot nieuwe gevaarlijke situaties. Het transport van vuurwerk over de weg is toegenomen. Bovendien bewaren handelaren hun koopwaar steeds vaker voor enige tijd in vrachtwagens of bestelbusjes om het strenge opslagregime te ontlopen.

De inspectiedienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat constateert deze verschuiving in het jaarverslag over 2002. De toename van het vervoer over de weg is ,,het gevolg van het verplaatsen van vuurwerkopslagplaatsen naar Duitsland en België waar de regels minder streng zijn''. Dat betreft volgens de inspectiedienst vooral het (professionele) evenementenvuurwerk. Daarvoor geldt sinds de ramp in Enschede, drie jaar geleden, een nieuw vuurwerkbesluit.

Voorzitter J.Wagenvoort van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN) bevestigt de door de inspectiedienst beschreven ontwikkeling. ,,Ik waarschuw al een dik jaar voor steeds gevaarlijker situaties'', zegt hij. ,,De overheid kan niet alleen maar verbieden en bestrijden, er zullen oplossingen moeten komen. Geen enkele opslag in Nederland voldoet nog. Maar de consumenten blijven vragen, de handel wordt dus creatiever''.

Volgens Wagenvoort heeft de branche een goede locatie in de Flevopolder aangewezen, maar de overheid is daar niet op ingegaan. VROM wees opslagplaatsen aan in het noorden en het zuiden, maar die zijn volgens Wagenvoort pas over enkele jaren geschikt. Zelf is hij uitgeweken naar Duitsland: ,,Dat betekent nu honderden kilometers rijden om een evenement te verzorgen. Na 13 mei 2000 heb ik het meest onveilige jaar achter de rug, dat is toch te gek voor woorden'', aldus voorzitter Wagenvoort.

De inspectiedienst heeft ook ,,verontrustende signalen'' ontvangen dat een vergelijkbare verandering is opgetreden in de handel met consumentenvuurwerk. Kleine handelaren die geen vergunning meer hebben voor opslag of minder in voorraad mogen hebben, rijden met vuurwerkladingen rond of laten die in de bestelbus, zo heeft de inspectie Verkeer en Waterstaat zelf geconstateerd.

Volgens voorzitter Heiboer van de branchevereniging voor consumentenvuurwerk maakt Verkeer en Waterstaat zich schuldig aan stemmingmakerij. ,,Het betreft hooguit enkele winkeliers, maar wij doen er alles aan om te zorgen dat de regels worden nageleefd'', aldus Heiboer.