Meeste CAO's 2,5 procent meer loon

Bijna driekwart van de dit jaar afgesloten CAO's heeft een loonsverhoging van 2,5 procent. Dat vindt de werkgeversvereniging AWVN, aangesloten bij VNO-NCW een ongewenste ontwikkeling. ,,We hadden met de vakcentrales 2,5 procent als plafond afgesproken. Maar het lijkt wel of het plafond ook de vloer is geworden'', aldus AWVN-directeur Van der Steen. ,,Er is veel te weinig differentiatie.'' Inmiddels zijn 149 CAO's afgerond. In de resterende circa 200 wil de AWVN op lagere percentages uitkomen, vooral wegens de verslappende economie in Nederland.