Instanties houden zich niet aan privacyregels

Bijna twee jaar na de invoering overtreden nog steeds tientallen overheidsinstanties de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens, dat toeziet op de privacybescherming van burgers.

Pagina 3