Geen bijval voor EU-veto VVD

De VVD krijgt geen bijval van PvdA en CDA voor hun dreigement met een Nederlands veto als de Europese Conventie tegen nationale belangen in gaat.

Dat bleek gisteren tijdens een gezamenlijke `bijpraatsessie' van Tweede en Eerste Kamer met de afgevaardigden namens het parlement in de Europese Conventie. Zij praten daarin namens het Nederlandse parlement mee over een ontwerp voor een Europese grondwet, dat over vier weken klaar moet zijn.

Vooral voorstellen voor een vast voorzitterschap van de Europese Raad en voor beperking van het aantal commissarissen in de Europese Commissie worden door de meeste partijen in de Kamer in het nadeel van Nederland geacht.

VVD-woordvoerder Van Baalen betoogde vorige week dat Nederland zoveel mogelijk aan zijn eigen standpunten moet vasthouden en daartoe desnoods het veto-recht kan gebruiken. Eerste-Kamerlid en afgevaardigde in de Conventie Van der Linden (CDA) bepleitte gisteren voorzichtigheid bij het nastreven van te veel macht voor kleine lidstaten in Europa. Hij vreest dat dan ,,de grote landen hun interesse verliezen''. De PvdA vindt dat Nederland niet om elk nationaal belang dwars kan gaan liggen bij het schrijven van een Europese grondwet. Volgens de PvdA heeft Nederland in Europa het meest aan sterke Europese besluitvorming.

De komende vier weken komen de Europese Conventieleden elke donderdag en vrijdag bij elkaar, daarna zou de grondwet geschreven moeten zijn. Senator en Conventie-afgevaardigde Dees (VVD) heeft een hard hoofd in het slagen op deze termijn, aangezien ,,het hele beleidsmatige deel nog gepresenteerd moet worden''. En juist dit deel is met het oog op de uitbreiding met tien landen in 2004 van belang.

Door de uitbreiding wordt het moeilijker alle landen in de Europese Commissie te vertegenwoordigen, en toch tot besluiten te komen. Het CDA voelt het meest voor ,,een soort VN-systeem, waarbij kleine landen in de commissie rouleren, en grote landen een vaste plaats krijgen''.