Formatie bijna rond na akkoord financiën

Een kabinet van CDA, VVD en D66 is aanstaande nadat de partijen gisteravond een financieel akkoord hebben bereikt.

VVD-leider Zalm zei vannacht dat het ,,feitelijk niet meer kan misgaan'', na urenlange onderhandelingen over een bezuinigingspakket van circa 15 miljard euro. CDA, VVD en D66 gaan er nu van uit dat het kabinet voor 1 juni beëdigd kan zijn. Volgens beoogd premier Balkenende (CDA) is het doel ,,heel dicht genaderd''. D66-leider Dittrich heeft ,,goede hoop''.

De partijen hebben overeenstemming over een kabinet met zestien ministers en tien staatssecretarissen. Het CDA krijgt acht ministers, de VVD zes en D66 twee, bevestigen betrokkenen. Nu zijn er veertien ministers. Daar komt een tweede minister op Binnenlandse Zaken bij (voor bestuurlijke vernieuwing). Ontwikkelingssamenwerking wordt een ministerspost.

Bijzonderheden over het bezuinigingspakket maakten de onderhandelaars niet bekend. Gisteren uitgelekte afspraken over afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor dat deel dat kan worden gedekt door de winst op de verkoop van het vorige huis, zijn goed ontvangen bij PvdA, GroenLinks en SP. CDA, VVD en D66 willen hiermee 500 miljoen besparen.

De fracties van CDA, VVD en D66 vergaderen naar verwachting morgen over het volledige regeerakkoord. D66 legt het akkoord, na instemming van de fracties, zondag voor aan een partijcongres in Rotterdam. Het congres kan regeringsdeelname van D66 afwijzen of goedkeuren, maar de afspraken niet amenderen. CDA, VVD en D66 gaan niet opnieuw onderhandelen. Pogingen van kritische D66'ers een partijreferendum te organiseren zijn gestaakt.

Vanmiddag zouden de onderhandelaars van CDA, VVD en D66 zich buigen over laatste berekeningen van het Centraal Planbureau over financieringstekort, werkgelegenheid, economische groei en de koopkrachteffecten. CPB-directeur Don gaf gisteren bij de onderhandelingen een toelichting op de effecten van maatregelen. Gisteren werd duidelijk dat 2,5 miljard euro aan tegenvallers in 2003 (waarvan 1,8 miljard euro door hogere zorguitgaven) extra ingrepen nodig maakt. Waarnemend demissionair minister De Geus (Volksgezondheid) wil de premies voor de AWBZ (bijzondere ziektekosten) per 1 juli daarom met een half procentpunt verhogen.

CDA, VVD en D66 hadden moeite maatregelen te vinden die het begrotingstekort beperken en werkgelegenheid en economische groei niet aantasten. Het CDA accepteerde dat het begrotingstekort in 2007 hoger op kan lopen dan 0,3 procent van het bruto binnenlands product, de uiterste grens die het CDA in de onderhandelingen met de PvdA acceptabel vond. Volgens betrokken is gesproken over een mogelijk tekort van 0,6 procent.

HYPOTHEEKRENTE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 9

WWW.NRC.NL: dossier formatie