De Hoop Scheffer zal De Villepin vaker bellen

Jaap de Hoop Scheffer, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, prees zich, gisteren en vandaag op bezoek in Parijs, om verschillende redenen gelukkig. Hij en zijn Franse ambtsgenoot Dominique de Villepin hebben een nieuwe, Nederlands-Franse Samenwerkingsraad ten doop gehouden. Prominente burgers als – van Nederlandse zijde – Hans van den Broek (oud-minister), Gerard Kleisterlee (Philips), Henk Wesseling (historicus), Philip Freriks, Leonard Ornstein (journalisten) en Nouchka van Brakel (cineaste).

De beide ministers zijn het ook eens geworden over de organisatie van een seminar over de islam in zwart Afrika en over die van een workshop over ,,vaak gevaarlijke voorraden overtollige munitie in de OVSE-landen''. Ook gaan beiden zich inzetten voor de oprichting van een Club des Grands-Lacs, die gaat discussiëren over conflictoplossing in het Grote Meren-gebied in Afrika.

En dat is nog niet alles. Op de gezamenlijke persconferentie op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken stak De Hoop Scheffer in vlot Frans van wal over de noodzaak van het spreken met één Europese stem op het schouwtoneel der wereld. De Irak-crisis had lessen geleerd. De voor de interventie in Irak gemaakte fouten moesten nu, erna, niet opnieuw gemaakt worden. Overleg en nog eens overleg was het devies.

Het was in zekere zin moedig, zo in het hol van de leeuw. Voor collega De Villepin, Frans solist par excellence en in niet geringe mate verantwoordelijk voor de Europese verdeeldheid ten aanzien van Irak, zat er niets anders op dan ernaast te staan en te knikken. Eén Europese stem, het was kennelijk een goed idee.

Maar waarom was dat voor de oorlog niet bedacht? Juist daarom gaan we voortaan overleggen, klonk het in koor. Ook maakte De Hoop Scheffer het telefoongebaar ter hoogte van zijn oor. Hij had heus vaak gebeld met `Dominique'. En voor de verdeeldheid was de hele EU verantwoordelijk. Het debat over Irak had door `de loop der dingen' in de Veiligheidsraad van de VN plaats gehad in plaats van in Europa. Dat moet niet weer gebeuren. Bijna mechanisch knikte Dominique opnieuw.