`Blair arrogant door te dralen over de euro'

Gebrekkig leiderschap van de Britse premier Tony Blair en ,,arrogant blijven aarzelen'' over deelname aan de euro schaadt de Britse politieke invloed in Europa. Dat zegt de Europees Commissaris en Conservatieve oud-minister Chris Patten vandaag in een brief in het dagblad The Times. ,,Blair schaadt zijn statuur door zijn bereidheid meer risico's te nemen om de doelen van een Amerikaanse president te verwezenlijken dan zijn visie van de Britse lotsbestemming [in Europa]'', aldus Patten.

Zijn scherpe aanval komt voorafgaand aan een regeringsverklaring, begin juni, over de noodzaak om vóór de volgende verkiezingen een referendum over de euro uit te schrijven. Aangenomen wordt dat minister Gordon Brown (Financiën), die een reeks economische toetsen heeft opgesteld de tijd nog niet rijp acht voor een Britse instap. Britse top-industriëlen drongen er deze week eveneens bij Blair op aan om haast te maken met een referendum, terwijl zich binnen het kabinet een factiestrijd tussen voor- en tegenstanders aftekent.

Patten beschuldigt Blair ervan Brown een ,,geïnstitutionaliseerd veto over het landsbelang'' te hebben gegeven door het huidige beleid van ,,arrogant aarzelen'' voort te zetten zonder een open debat te voeren. Ten eerste zijn Browns `vijf tests' – onder meer over de schokbestendigheid van de euro en de `convergentie' van de Britse economie en de eurozone – volgens Patten geen absolute economische waarheid. Ten tweede gedraagt Brown zich alsof ,,de rest van Europa ons nog niet waardig is''. ,,Er komt een dag dat we misschien de stap zullen wagen, maar alleen als Europa erin is geslaagd ons economische mirakel te evenaren. En als we ons verwaardigen mee te doen aan de euro verwachten we dat onze arme partners aandoenlijk blij te zijn'', schrijft Patten cynisch.

Maar juist door de beslissing over de euro voor zich uit te schuiven, ontzegt Londen zich de mogelijkheid om de economische omstandigheden voor een Britse instap gunstig te beïnvloeden. ,,Wij blijven onszelf uitsluiten van cruciale beslissingen over de toekomst van de eurozone, bijvoorbeeld over de hervorming van de Europese Centrale Bank (ECB) en de regulering van de Europese geldmarkten'', aldus Patten met een verwijzing naar twee van Browns bezwaren over een Britse instap. Zolang Blair verder ,,dralen'' toestaat, groeit het Europees ,,wantrouwen''; ,,wat is Blairs leiderschap over wereldwijde onderwerpen waard als hij zelfs zijn zin niet kan krijgen bij zijn buurman [in Downing Street]'', vraagt Patten.